Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, March 5, 2021
  
Minimize
Tin Công ty Điện lực
Điện lực Ba Bể thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Điện lực Ba Bể thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2021-03-03 15:25
0
Quy trình đấu nối Dự án Điện mặt trời mái nhà
Quy trình đấu nối dự án Điện mặt trời mái nhà
2021-03-03 10:09
0
Chi bộ Điện lực Chợ Đồn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Chợ Đồn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
2021-02-26 14:45
-5
ĐIỆN LỰC NA RÌ THAM GIA TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021.
ĐIỆN LỰC NA RÌ THAM GIA TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021.
2021-02-25 08:27
-6
Điện lực Ngân Sơn đẩy mạnh công tác “Số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt”
Điện lực Ngân Sơn đẩy mạnh công tác “Số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt”
2021-02-25 08:23
-6
PC Bắc Kạn: Điện lực Pác Nặm nỗ lực vượt qua gian khó, vững bước đi lên
PC Bắc Kạn: Điện lực Pác Nặm nỗ lực vượt qua gian khó, vững bước đi lên
2021-02-24 11:01
-7
PC Bắc Kạn: Không để xảy ra tai nạn lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
PC Bắc Kạn: Không để xảy ra tai nạn lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
2021-02-24 09:30
-7
Đội QLVH điện cao thế Bắc Kạn đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và- Tết Nguyên đán 2021Đội QLVH điện cao thế Bắc Kạn đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và- Tết Nguyên đán 2021
Đội QLVH điện cao thế Bắc Kạn đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và- Tết Nguyên đán 2021
2021-02-09 15:25
-22
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 01 năm 2021
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 01 năm 2021
2021-02-08 16:19
-23
Fitch Ratings, WB công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ở mức BB với triển vọng ổn định
Fitch Ratings, WB công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ở mức BB với triển vọng ổn định
2021-02-08 15:40
-23
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home