Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, December 12, 2017
  
Minimize
Tin Công ty Điện Lực
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
2017-12-01 08:00
-8
Lãnh đạo EVN, EVN NPC thăm và làm việc tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lãnh đạo EVN, EVN NPC thăm và làm việc tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
2017-11-10 20:31
-29
Chỉ thị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2018
Chỉ thị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2018
2017-10-23 11:32
-47
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Báo cáo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 4
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Báo cáo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 4
2017-10-16 13:05
-54
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD quý III và lũy kế 9 tháng năm 2017
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD quý III và lũy kế 9 tháng năm 2017
2017-10-06 09:08
-64
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức tập huấn chương trình E-office3.0
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức tập huấn chương trình E-office3.0
2017-09-20 16:20
-80
Công ty Điện lực Bắc Kạn phòng ngừa tai nạn lao động, nói không với tai nạn
Công ty Điện lực Bắc Kạn phòng ngừa tai nạn lao động,nói không với tai nạn
2017-09-14 09:42
-86
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai, vận hành hệ thống ERP đến các đơn vị cấp 4
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai, vận hành hệ thống ERP đến các đơn vị cấp 4
2017-08-11 13:46
-120
Công ty Điện lực Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Công ty Điện lực Bình Phước
Công ty Điện lực Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Công ty Điện lực Bình Phước
2017-08-08 15:08
-123
Chỉ thị triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2017
Chỉ thị triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2017
2017-07-27 08:10
-135
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home