Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, September 18, 2018
  
Minimize
Tin Công ty Điện Lực
Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX
Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX
2018-09-12 16:16
-3
CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn (PCBK) nỗ lực khắc phục lưới điện sau mưa bão
CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn (PCBK) nỗ lực khắc phục lưới điện sau mưa bão
2018-09-11 16:13
-4
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Mở lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cần, cầu trục cho công nhân viên
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Mở lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cần, cầu trục cho công nhân viên
2018-07-17 09:47
-60
PCBK: Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện - cần sự chung tay của cả cộng đồng
PCBK: Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện - cần sự chung tay của cả cộng đồng
2018-07-12 16:19
-65
PCBK sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
PCBK sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
2018-07-11 08:48
-66
PCBK: Cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc sử dụng Điện mùa nắng nóng
PCBK: Cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc sử dụng Điện mùa nắng nóng
2018-07-05 12:00
-72
Kết quả thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại PC Bắc Kạn
Kết quả thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại PC Bắc Kạn
2018-06-14 10:42
-93
Những biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão
Những biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão
2018-06-13 08:09
-94
Công ty Điện lực Bắc Kạn : Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018
Công ty Điện lực Bắc Kạn : Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018
2018-06-07 11:38
-100
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
2018-05-23 11:38
-115
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home