Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, March 5, 2021
  
Minimize
Văn hóa doanh nghiệp
Những bông hoa Tháng 5
Những bông hoa Tháng 5
2020-05-22 11:48
-285
Gặp mặt, chia tay CBCNV về nghỉ chế độ hưu trí - Một nét đẹp văn hóa ngành Điện.
Gặp mặt, chia tay CBCNV về nghỉ chế độ hưu trí - Một nét đẹp văn hóa ngành Điện.
2018-09-07 08:23
-908
Công Đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức sinh nhật cho CBCNV - Một nét đẹp văn hóa EVN
Công Đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức sinh nhật cho CBCNV - Một nét đẹp văn hóa EVN
2018-08-10 11:35
-936
PCBK: “Khởi động hành trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018” và Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt
PCBK: “Khởi động hành trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018” và Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt
2018-08-10 10:39
-936
EVN tổ chức cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018
EVN tổ chức cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018
2018-08-10 10:36
-936
Văn hóa lãnh đạo EVNNPC: Đột phá để thành công
EVNNPC mong muốn xây dựng hình ảnh lãnh đạo quản lý có phong cách, chuẩn mực trong công việc và ứng xử, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, trình độ ngang tầm với các nước trong khu vực.
2018-08-10 07:47
-936
Cuộc thi ảnh theo chủ đề "Nét đẹp văn hoá EVN" - Công ty Điện lực Bắc Kạn
Cuộc thi ảnh theo chủ đề "Nét đẹp văn hoá EVN" - Công ty Điện lực Bắc Kạn
2017-07-17 16:57
-1325
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home