Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Wednesday, January 22, 2020
  
Minimize
Thông cáo báo chí
EVN hoàn thành đưa tất cả các dịch vụ điện mức độ 4 kết nối cổng dịch vụ công quốc gia
EVN hoàn thành đưa tất cả các dịch vụ điện mức độ 4 kết nối cổng dịch vụ công quốc gia
2019-12-31 16:45
-20
TCBC: EVN triển khai thực hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
TCBC: EVN triển khai thực hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
2019-12-13 09:27
-38
EVN có 3 dịch vụ điện được kết nối cổng dịch vụ công Quốc Gia
EVN có 3 dịch vụ điện được kết nối cổng dịch vụ công Quốc Gia
2019-12-11 08:25
-40
Biểu mẫu Số 01,02-IV
Biểu mẫu Số 01,02-IV
2019-10-01 15:44
-111
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động Tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động Tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
2019-08-13 07:47
-160
Thông cáo báo chí về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
Thông cáo báo chí về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
2019-07-08 08:25
-196
Cập nhật tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
Cập nhật tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
2019-06-29 11:04
-205
TCBC EVN về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
TCBC EVN về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
2019-06-28 22:22
-206
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động Tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động Tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019
2019-06-07 13:48
-227
TCBC EVN: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019
TCBC EVN: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019
2019-06-07 13:45
-227
12345
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home