Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, July 16, 2019
  
Minimize
Tin Điện lực - Phòng ban - PX
Cùng chung tay bảo vệ lưới điện.
Cùng chung tay bảo vệ lưới điện.
2019-07-10 11:04
-3
Gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ chế độ hưu trí
Gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ chế độ hưu trí
2019-07-09 09:37
-4
Cung cấp nước uống miễn phí cho khách hàng và người dân trong mùa nắng nóng 2019 tại Điện lực Thành phố Bắc Kạn
Cung cấp nước uống miễn phí cho khách hàng và người dân trong mùa nắng nóng 2019 tại Điện lực Thành phố Bắc Kạn
2019-07-02 16:47
-11
Điện lực Chợ Mới hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Điện lực Chợ Mới hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
2019-05-22 16:46
-52
Điện lực Ba Bể đầu tư 12 trạm biến áp chống quá tải lưới điện
Điện lực Ba Bể đầu tư 12 trạm biến áp chống quá tải lưới điện
2019-05-13 09:59
-61
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình ngoại khoá với chủ đề “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2019 tại Trường tiểu học thị trấn Nà Phặc
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình ngoại khoá với chủ đề “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2019 tại Trường tiểu học thị trấn Nà Phặc
2019-05-06 10:32
-68
Chương trình ngoại khóa " Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện" tại huyện Na Rì.
Chương trình ngoại khóa " Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện" tại huyện Na Rì.
2019-05-03 17:16
-71
Đoàn Thanh niên Điện lực Ngân Sơn tổ chức Lễ phát động ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp năm 2019
Đoàn Thanh niên Điện lực Ngân Sơn tổ chức Lễ phát động ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp năm 2019
2019-04-26 17:13
-78
Chương trình Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại Chợ Mới
Chương trình Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại Chợ Mới
2019-04-26 17:13
-78
Chương trình “Trường Tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại huyện Ba Bể”
Chương trình “Trường Tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại huyện Ba Bể”
2019-04-26 17:12
-78
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home