Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Wednesday, February 21, 2018
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
Quyết định Quy định giá bán điện năm 2017
Quyết định Quy định giá bán điện năm 2017
2017-12-04 10:48
-77
Công điện của EVN về triển khai giá bán điện mới 2017.
Công điện của EVN về triển khai giá bán điện mới 2017.
2017-12-04 10:18
-77
Quy trình một cửa
Quy trình một cửa
2017-11-07 10:38
-104
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-11-07 10:38
-104
Quy trình kinh doanh năm 2017
Bộ quy trình kinh doanh năm 2017
2017-11-07 09:57
-104
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
2017-08-29 14:41
-174
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
2017-08-29 14:14
-174
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-05-31 15:22
-264
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
2016-12-07 13:43
-439
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
2016-10-21 11:14
-486
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home