Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, October 21, 2017
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
2017-08-29 14:41
-50
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
2017-08-29 14:14
-50
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-05-31 15:22
-140
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
2016-12-07 13:43
-315
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
2016-10-21 11:14
-362
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
2016-08-22 14:29
-422
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
2016-08-22 13:39
-422
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
2016-08-11 09:35
-433
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
2016-05-27 11:19
-509
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
2015-07-24 10:52
-817
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home