Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, October 29, 2020
  
Minimize
 
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 9 năm 2020
 
2020-10-12 11:54:06

 Trong tháng 9 năm 2020 Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và cung cấp các dịch vụ về điện. Tuy nhiên do thời tiết bất thường kèm mưa bão, kéo theo nhiều sự cố, cũng như tình hình dịch bệnh COVID - 19 vẫn chưa kết thúc, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Bắc Kạn.  

1. Kết quả thực hiện như sau
1.1 Dịch vụ cấp điện mới, dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ trực tuyến, cấp điện theo phương thức điện tử
Trong tháng 9/2020 Công ty đã thực hiện cấp điện cho 265 khách hàng mua điện sau TBA công cộng, 02 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp. Tất cả các khách hàng đều được cấp điện đúng thời gian quy định.
Cấp điện qua cổng dịch vụ công Quốc gia là: 257 trường hợp.
Cấp điện qua dịch vụ công trực tuyến là: 261 trường hợp.
Cấp điện theo phương thức điện tử là: 261 trường hợp.
- Trong tháng có 01 kiến nghị phản ánh về thời gian cấp điện mới quá quy định tại Điện lực Pác Nặm (sau kiểm tra do khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua điện tại điểm Bưu điện xã, cán bộ Bưu điện quên không thông báo cho ngành điện). 
Tổng số yêu cầu cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 là: 499 yêu cầu, thực hiện 226 yêu cầu, đạt 45%; lũy kế đến hết tháng 9 là: 2969 yêu cầu, thực hiện 1473 yêu cầu, đạt 50% (kế hoạch NPC giao 75%). 
Tổng số yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử là: 499 yêu cầu, thực hiện 445 yêu cầu, đạt 89%; lũy kế đến hết tháng 9 là: 2.969 yêu cầu, thực hiện 2.590 yêu cầu, đạt 87,2% (kế hoạch NPC giao 72%). 
Tổng số yêu cầu cung cấp dịch vụ qua cổng hành chính công Quốc gia là: 499 yêu cầu, thực hiện 270 yêu cầu, đạt 54%; lũy kế đến hết tháng 9 là: 2.969 yêu cầu, thực hiện 809 yêu cầu, đạt 27,2% (kế hoạch NPC giao 17%). 
1.2. Công tác tiếp nhận xử lý thông tin từ Tổng đài 19006769
Trong tháng 9 năm 2020 tính đến ngày 30/9/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận 1.169 cuộc gọi phản ánh của khách hàng thuộc tỉnh Bắc Kạn. Trong đó: 
+ Ghi nhận xử lý mất điện, an toàn điện 318 lượt, chiếm tỷ lệ 27,20%.
+ Thay đổi cập nhật thông tin 154 lượt, chiếm tỷ lệ 13,17%.
+ Thông báo thông tin 69 lượt, chiếm tỷ lệ 5,90%.
+ Xử lý đề xuất kiến nghị 144 lượt, chiếm tỷ lệ 12,32%.
+ Yêu cầu cấp điện 274 lượt, chiếm tỷ lệ 23,44%.
+ Yêu cầu tra cứu thông tin 210 lượt, chiếm tỷ lệ 17,96%.
- Số phiếu quá hạn tiếp nhận là: 01 phiếu Điện lực Ngân Sơn.
- Số phiếu quá hạn xử lý là: 11 phiếu trong đó: Điện lực Thành phố 03 phiếu; Điện lực Ba Bể 02 phiếu; Điện lực Chợ Đồn 02 phiếu; Điện lực Chợ Mới 04 phiếu.
1.3. Công tác tuyên truyền và triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt  
Thực hiện gửi tin nhắn quảng bá đến 100% khách hàng trên địa bàn về việc thanh toán tiền điện bằng các hình thức: Qua tài khoản ngân hàng, trích nợ tự động, ví điện tử, cổng dịch vụ công Quốc gia  hoặc trực tiếp tại phòng giao dịch các ngân hàng, Bưu điện, Viettel trên địa bàn tỉnh.   
- Lũy kế đến hết 30/9/2020 tổng số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là: 67.658/93.905 khách hàng đạt 72,05%, tăng 17,78% so với kế hoạch NPC giao (54,27%).
1.4. Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng
- Trong tháng 9/2020 Công ty đã thực hiện gửi 109.900 lượt tin nhắn SMS, lũy kế 9 tháng đã thực hiện gửi 1.123.357 lượt tin nhắn.
- Chi phí tin nhắn SMS tháng 9 là 31.891.732 đồng, lũy kế 9 tháng là 326.034.568 đồng. 
1.5. Công tác tuyên truyền và triển khai đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo thay thế tin nhắn SMS:
Còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền và triển khai đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo thay thế tin nhắn SMS nên thực hiện lũy kế quý 3/kế hoạch trong quý 3 năm 2020 đạt tỷ lệ thấp 2.560/3.999 khách hàng, đạt 64,02%. Cụ thể: 
- Điện lực Chợ Đồn 355/1.493 KH đạt tỷ lệ 23,78%.
- Điện lực Na Rì 739/732 KH đạt tỷ lệ 100,96%.
- Điện lực Thành Phố 778/746 KH đạt tỷ lệ 104,29%.
- Điện lực Pác Nặm 162/134 KH đạt tỷ lệ 120,9%.
- Điện lực Ba Bể 371/371 KH đạt tỷ lệ 100%.
- Điện lực Ngân Sơn 71/441 đạt tỷ lệ 16,01%.
- Điện lực Chợ Mới 84/83 đạt tỷ lệ 101,02%.
1.6. Công tác Truyền thông 
- Mặc dù đã thực hiện tuyên truyền trên nhiều phương tiện như: Báo, truyền hình, truyền thanh, website, trang facebook Công ty và các Điện lực, dán tờ dán tuyên truyền, dán poster tại các TBA, tủ điện, ghi số tổng đài trên hóa đơn tiền điện, tin nhắn thông báo tiền điện. Nhưng vẫn còn nhiều khách hàng không biết tới tổng đài 19006769 khi cần giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực điện lực, thông báo mất điện, báo sự cố… Vẫn còn nhiều khách hàng, đặc biệt khách hàng khu vực TP Bắc Kạn có phản ánh trên mạng xã hội về việc hóa đơn tiền điện tháng 9 tăng cao hơn các tháng trước đó dù mức tiêu thụ không tăng đột biến và thời tiết đã không còn nắng nóng gay gắt. Một số khách hàng có ý kiến trên mạng về việc không hài lòng vì trừ tiền điện qua tài khoản ngân hàng vào ngày mùng 1 âm lịch.
1.7. Chất lượng cung cấp điện 
- Số lượng khách hàng phản ánh về chất lượng cung cấp điện như điện áp thấp, hay nhảy áp vào giờ cao điểm, có khu vực thường xuyên mất điện… là 10 phiếu cụ thể: Điện lực Thành phố 02 khách hàng; Điện lực Ba Bể 04 khách hàng; Điện lực Na Rì 02 khách hàng; Điện lực Chợ Mới 01 khách hàng; Điện lực Pác Nặm 01 khách hàng. 
- Đối với việc đóng cắt điện thời gian chưa phù hợp, toàn Công ty đã có 06 trường hợp khách hàng phản ánh về tình trạng này tại Điện lực Thành phố. 
1.8. An toàn trong cung cấp điện
Còn 06 trường hợp khách hàng phản ánh về nguy cơ gây mất an toàn điện như hòm công tơ treo thấp trước cửa nhà, cây cối nguy cơ đổ vào đường dây, dây điện trùng võng không đảm bảo khoảng cách… cụ thể: Điện lực Pác Nặm 01 khách hàng; Điện lực Chợ Mới 01 khách hàng; Điện lực Thành phố 04 khách hàng.
1.9. Công tác ghi chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện
Số lượng khách hàng phản ánh về việc chỉ số tăng cao, kiến nghị chỉ số công tơ không đúng, hóa đơn tiền điện tăng đột biến, nộp tiền điện 02 lần…còn nhiều cụ thể:
- Có 23 trường hợp khách hàng kiến nghị hóa đơn, nộp tiền điện 02 lần trong đó: Điện lực Thành phố 05 khách hàng; Điện lực Chợ Mới 07 khách hàng; Điện lực Pác Nặm 03 khách hàng; Điện lực Na Rì 04 khách hàng; Điện lực Chợ Đồn 02 khách hàng; Điện lực Ba Bể 01 khách hàng; Điện lực Ngân Sơn 01 khách hàng.
- Có 83 trường hợp khách hàng kiến nghị về hệ thống đo đếm thắc mắc chỉ số công tơ, nghi ngờ công tơ… trong đó: Điện lực Thành phố 39 khách hàng; Điện lực Ba Bể 08 khách hàng; Điện lực Chợ Đồn 15 khách hàng; Điện lực Pác Nặm 03 khách hàng; Điện lực Chợ Mới 05 khách hàng; Điện lực Na Rì 11 khách hàng; Điện lực Ngân Sơn 02 khách hàng.

 
 
Tin cùng thư mục :
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện năm 2020
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai lấy ý kiến đánh giá của khách hàng về các dịch vụ điện.
Công đoàn Điện lực Pác Nặm tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam và tổ chức sinh nhật quý 4/2020 cho CBCNV.
Kỷ niệm ngày 20/10 tôn vinh người phụ nữ Việt Nam
EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2020
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ”.
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2020
Điện lực Na Rì: Vận dụng hiệu quả thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh điện
Điện lực thành phố Bắc Kạn thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ổn định cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.
Hội nghị đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành Điện lực năm 2020
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home