Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, September 18, 2018
  
Minimize
 
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD quý III và lũy kế 9 tháng năm 2017
 
2017-10-06 09:08:42

            Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PCBK) đã thực hiện cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời cung cấp điện an toàn phục vụ SXKD và các họat động chính trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
            I. Công tác kinh doanh:
               1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh quý III năm 2017:
           - Điện thương phẩm: 51.530.351 kWh/ 50.000.000 kWh đạt 103,06% so với kế hoạch qúy III năm 2017 NPC giao, tăng 13,31% so với cùng kỳ năm 2016 (45.477.772 kWh).
           - Thay định kỳ công tơ: 4.205 chiếc / 3.700 chiếc (TH/KH) đạt 113,64 % so với kế hoạch NPC giao, trong đó: 1 pha đạt 116,59%, công tơ 3 pha đạt 103%.  
            1.2.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017:
          - Điện thương phẩm: 134.619.439 kWh/ 225.000.000 kWh đạt 59,83% so với kế hoạch NPC giao năm 2017, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2016 (năm 2016 là 120.450.915 kWh).
        - Thay định kỳ công tơ đạt: 12.617/ 14.900 chiếc đạt 84,68 % so với kế hoạch NPC giao năm 2017, trong đó 1 pha đạt 81,44%,  công tơ 3 pha đạt 96,03%
        - Tỷ lệ số hộ có điện tính đến ngày 25/9/2017: 75.581/ 78.367 hộ đạt 96,44%.
       Công tác thu thập thông tin và nhắn tin chăm sóc đến mọi đối tượng khách hàng với các nội dung thông báo tiền điện, thông báo mất điện, tri ân khách hàng sử dụng điện cũng được Công ty hết sức quan tâm tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện 973.304 lượt tin nhắn. Triển khai đăng tải tuyên truyền quảng bá số tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769  trên Đài phát thanh &truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn...
      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện sử dụng các hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng đảm bảo theo chỉ thị 1266/CT- EVNNPC đạt 20% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và 100% CBCNV ngành điện thanh toán tiền điện qua ngân hàng
        2. Công tác quản lý kỹ thuật:
       - Kịp thời xử lý nhanh sự cố, chủ động rà soát các vật tư, phụ kiện lắp đặt trên lưới không đảm bảo, kịp thời khắc phục không để xảy ra sự cố chủ quan và chuẩn bị cho mùa mưa bão.
       - Đo dòng điện tại các TBA, cân pha san tải không để quá tải hoặc non tải, đảm bảo cung cấp điện liên tục với điện áp đảm bảo..
       - Khảo sát chất lượng điện áp, hệ số công suất tại một số điểm cuối nguồn để lập phương án khắc phục. Thực hiện kết dây sau một số MBA cho phù hợp phụ tải.
        - Thực hiện phát quang hành lang theo quy định.
        - Chủ động kiểm tra định kỳ, đột xuất lưới điện, nâng cao chất lượng kiểm tra không để xảy ra sự cố chủ quan (đặc biệt là kiểm tra đêm).
        - Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và TBA, kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết. Đặc biệt kiểm tra tình hình vận hành của các trạm biến áp đầy và quá tải, tiếp địa đường dây trung thế.
           3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, SCTX.
           3.1 Công tác đầu tư xây dựng
          - Tổng số công trình ĐTXD tính đến 30/9/2017 là: 42 danh mục công trình
       - Trong đó 01 công trình vốn ngân sách: Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thi công 18/18 gói thầu xây lắp đã thực hiện nghiệm thu nguội 92/96 TBA (trong đó đã đóng điện 87 TBA cấp điện cho 4.183 hộ dân thuộc 132 thôn bản);
         3.2. Công tác SCTX, khắc phục hậu quả thiên tai:
           3.2.1 Công trình SCTX:
         - Tổng số công trình SCTX tính đến 30/9/2017 là 42 công với tổng giá trị 5,8 tỷ đồng.
    3.2.2.Công tác khắc phục thiên tai:
        - Tổng số 68 công trình với tổng giá trị thiệt hại ước tính 5,6 tỷ đồng.
      4. Công tác An toàn:
          - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác An toàn vệ sinh lao động.
          - Đôn đốc và tổng kiểm tra các trang thiết bị AT-BHLĐ tại các đơn vị sản xuất, để có phương án bổ xung kịp thời.
       - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác an toàn lao động các nhóm công tác.
       - Kiểm tra việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN-PCLB tại các đơn vị sản xuất trực thuộc.
       - Lập kế hoạch BHLĐ năm 2018.
       - Lập kế hoạch và kiểm tra định kỳ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị nâng, hạ.
       - Phối hợp với Công ty CP kiểm định KTAT thực hiện việc kiểm định thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công nhân vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
      - Lập kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác và diễn tập phương án PCCC.
      - Phối hợp với phòng PC 66 công an PCCC tỉnh Bắc Kạn thực hiện kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PCCC.
      - Phối hợp với phòng PC 66 công an PCCC tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc huấn luyện luật PCCC và diễn tập phương án PCCC tại nhà điều hành Công ty cho lực lượng các Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trực thuộc Công ty.
      - Tổ chức hội thi thợ giỏi, hội thi CBAT giỏi cấp Công ty
      - Tham gia tổ chức hội thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty
      - Tổ chức diễn tập an toàn cấp Công ty.

        Thông tin liên hệ:
       Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Kạn
       - Địa chỉ: Tổ 3,phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
       - Điện thoại: 0209 3812 201 - Fax: 0209 3870 692
       -Website:http://pcbackan.npc.com.vn/
 

 
Tin cùng thư mục :
Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX
CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn (PCBK) nỗ lực khắc phục lưới điện sau mưa bão
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Mở lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cần, cầu trục cho công nhân viên
PCBK: Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện - cần sự chung tay của cả cộng đồng
PCBK sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
PCBK: Cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc sử dụng Điện mùa nắng nóng
Kết quả thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại PC Bắc Kạn
Những biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão
Công ty Điện lực Bắc Kạn : Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home