Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, January 23, 2018
  
Minimize
 
Quy trình kinh doanh năm 2017
 
2017-11-07 09:57:50

 Bộ quy trình gồm có 8 phần:

A- Quy dinh chung_17052017

B- Quy trinh DVKH_26052017

C- Quy trinh CAP DIEN_17-5-2017

D- Quy trinh ky ket va quan ly HĐMBĐ_18052017

E- Quy trinh qly HTDD_18052017

F- Quy trinh GCS_lap Hoa don tien dien_17.5.2017

G- Quy trinh Thu va Theo doi no_15.5.2017

H- Quy trinh DVBLDN_17052017

 

Download bộ Quy trình:       Kích chuột để download về máy

 
Tin cùng thư mục :
Quyết định Quy định giá bán điện năm 2017
Công điện của EVN về triển khai giá bán điện mới 2017.
Quy trình một cửa
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home