Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, April 21, 2018
  
Minimize
 
Thông cáo báo chí về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017
 
2018-01-03 11:14:24

    

          Trong quý IV và cả năm 2017 Công ty Điện lực Bắc Kạn đã cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, các ngày Lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng đặc biệt là chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần lễ du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017,... Góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh và các mục tiêu về an sinh xã hội, phát triển kinh tế.
        Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong quý IV và cả năm 2017 như sau:

      I. Công tác kinh quý IV và cả năm 2017:
     1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh quý IV năm 2017
    +  Điện thương phẩm: 49,4 tr kWh /48,16 tr kWh đạt 102,72 % so với kế hoạch  Công ty giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2016 ;
    + Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,66% /2,86%  tăng 1,8% so với kế hoạch Công ty giao, giảm 0,82 % so với cùng kỳ năm 2016 ;
    + Thay định kỳ công tơ: 3.879 chiếc /3.117 chiếc đạt 124,45 % so với kế hoạch Công ty giao;
     1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cả năm 2017
    + Điện thương phẩm: 184,09 trkWh/ 182,00 trkWh đạt 101,15% so với kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2017, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm 2016;
    + Tỷ lệ tổn thất điện năng: 7,92 % / 8,02 % giảm 0,10 % so với kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2017, tăng 0,79 % so với cùng kỳ năm 2016;
    + Thay định kỳ công tơ: 17.994 chiếc /14.900 chiếc, đạt 120,77 % so với kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2017,
     + Tỷ lệ số hộ có điện tính đến 31/12/2017: 75.807 hộ / 78.375 hộ  đạt 96,72%
     II. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, khắc phục hậu quả thiên tai:
      1.  Công tác đầu tư xây dựng
      + Tổng số công trình ĐTXD tính đến 31/12/2017 là: 42 danh mục công trình (chuyển tiếp từ năm 2016 là 27 công trình).
     + Triển khai thi công 18/18 gói thầu; đã nghiệm thu đóng điện 94/96 TBA; cấp điện cho 4.637 hộ dân thuộc 143 thôn bản.
       2. Công tác SCL
      Tổng số công trình SCL trong năm 2017 là 83 công trình, đã thi công hoàn thành và quyết toán xong 83/83 công trình với giá trị 35,237 tỷ đồng.
       3. Công tác SCTX, khắc phục hậu quả thiên tai
       3.1  Công tác SCTX.
       Tổng số công trình SCTX tính đến 31/12/2017 là 51 công trình (chuyển tiếp từ năm 2016 là 01 công trình), đã thi công hoàn thành và quyết toán xong 51/51 công trình.
3.2 Công tác khắc phục thiên tai.
       Tổng số công trình khắc phục thiên tai trong năm 2017 là 70 công trình, đã thi công hoàn thành và quyết toán xong 70/70 công trình với giá trị thiệt hại 4,9 tỷ đồng.
         III. Công tác An toàn:
        + Phối hợp với phòng PC66 Công an PCCC tỉnh tổ chức tập huấn luật phòng cháy và diễn tập phương án PCCC tại Nhà điều hành Công ty.
        + Phối hợp với Ban chỉ đạo bảo về an toàn hành lang lưới điện cao áp tỉnh tổ chức thanh, kiểm tra hành lang ATLĐCA tại các Điện lực.
       + Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị sản xuất và kiểm tra hiện trường làm việc của các nhóm công tác trên lưới điện.


                                                  Thông tin liên hệ:
                                     Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Kạn

                             - Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn
                             - Điện thoại: 0209 3812 201 - Fax: 0209 3870 692
                             -Website:http://pcbackan.npc.com.vn/

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Đảm bảo cung cấp điện ổn định mùa nắng nóng
THÔNG CÁO BÁO CHÍ : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018
Hãy nghĩ về An toàn trước khi hành động
Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn năm 2018
Điện về thắp sáng vùng cao Bắc Kạn
Lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn: Thăm và gặp mặt CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn nhân dịp năm mới 2018
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Hoàn thành Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Chuỗi hoạt động Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2017
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home