Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, March 21, 2019
  
Minimize
 
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Tổ chức Sát hạch bổ nhiệm lại đối với chức danh Phó giám đốc Điện lực
 
2018-10-10 10:28:36

   Thực hiện chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và Quy định thi tuyển, sát hạch một số chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý cấp III, cấp IV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc,

           Ông Dương Quang Sơn - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng sát hạch phát biểu

    Ngày 09/10/2018, tại phòng họp A, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tiến hành sát hạch bổ nhiệm lại cho các Phó giám đốc Điện lực đã đến nhiệm kỳ bổ nhiệm lại. Tham dự Hội đồng sát hạch có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng một số các phòng chức năng liên quan,  Ông Dương Quang Sơn - Giám đốc Công ty là Chủ tịch Hội đồng sát hạch.
    Tham gia sát hạch bổ nhiệm lại lần này có ông Lê Văn Giang - Phó Giám đốc Điện lực Bạch Thông, ông Nguyễn Đình Giảng - Phó giám đốc Điện lực thành phố Bắc Kạn.
    Nội dung sát hạch được phân loại phù hợp, bảo đảm đánh giá đúng khả năng, năng lực của từng nhóm đối tượng tham gia sát hạch chức danh Phó Giám đốc thuộc diện Công ty quản lý.