Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, November 14, 2019
  
Minimize
  
Minimize
Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trên các thiết bị phần mềm Thực hiện 5S tại trụ sở Điện lực Thành phố nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong công việc hàng ngày của đoàn viên thanh niên Điện Lực Thành phố.
Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trên các thiết bị phần mềm Thực hiện 5S tại trụ sở Điện lực Thành phố nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong công việc hàng ngày của đoàn viên thanh niên Điện Lực Thành phố.
  
Minimize
 
 

 

       

 

 

 

       

 

 

  
Minimize

  
Minimize
  
Minimize
  
Minimize

 

 

 

 

  
Minimize
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize

  
Minimize

 

 

  
Minimize

  
Minimize
HĐVH 2019
HĐVH 2019
  
Minimize
  
Minimize
HTVH 2019

 

HTVH 2019

 

  
Minimize
SÁP NHẬP ĐIỆN LỰC
SÁP NHẬP ĐIỆN LỰC
Tổng đài CSKH
Tổng đài CSKH
  
Minimize
HÀNH CHÍNH CÔNG PCBK
HÀNH CHÍNH CÔNG PCBK
  
Minimize

Top  |  Home