Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, August 14, 2020
  
Minimize
 
Thay máy biến áp trời mưa.
 
2019-07-05 16:39:42

 

 

Trời ơi mưa mãi, sao không ngớt?
Công việc dở dang ta cố thôi!
Anh em đoàn kết cùng cố gắng
Thế rồi công việc cũng xong xuôi!

Máy đưa lên sàn, ta thí nghiệm
Thời tiết ẩm ướt khó khăn thay!
Cách điện bây giờ làm sao đạt?
Che ô, lau sứ mất nửa ngày!

Đóng điện được rồi sao mừng thế!
Nhân dân vui sướng cũng reo hò
“Có điện rồi! Cám ơn các chú!
Điện lực Ngân sơn không ngại mưa!”

“Ôi, có chi đâu! Cám ơn bác!”
Cũng tạo điều kiện để được làm
Hoa màu bị hỏng sao chẳng tiếc
Cùng vì dòng điện sáng trong tim!

Tác giả: Dương Anh Tuấn
 Đội Quản lý Tổng hợp, Điện lực Ngân Sơn, Công ty Điện lực Bắc Kạn. 
 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home