Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 16, 2018
  
Minimize
Thông cáo báo chí
EVNNPC Thông cáo báo chí triển khai Tháng tri ân khách hàng 2018
EVNNPC Thông cáo báo chí triển khai Tháng tri ân khách hàng 2018
2018-11-29 14:47
-15
TCBC EVN: EVN được công nhận “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018”
TCBC EVN: EVN được công nhận “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018”
2018-11-26 11:38
-18
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
2018-11-09 10:00
-35
Thông tin báo chí của EVNNPC: Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực
Thông tin báo chí của EVNNPC: Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực
2018-11-05 11:17
-39
Mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
Mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
2018-10-12 09:29
-63
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD lũy kế 9 tháng năm 2018
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD lũy kế 9 tháng năm 2018
2018-10-03 08:24
-72
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
2018-09-07 14:55
-98
TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 của EVNNPC
TCBC:Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 của EVNNPC
2018-09-07 10:14
-98
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
2018-08-06 08:55
-130
Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN
Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN
2018-07-30 07:34
-137
123
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home