Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, March 21, 2019
  
Minimize
Thông cáo báo chí
TCBC: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của EVNNPC
TCBC: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của EVNNPC
2019-01-09 11:25
-69
Thông cáo báo chí: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018
Thông cáo báo chí: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018
2019-01-05 16:16
-73
TCBC EVN: Chương trình công bố "cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4"
TCBC EVN: Chương trình công bố "cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4"
2019-01-02 16:50
-76
EVNNPC Thông cáo báo chí triển khai Tháng tri ân khách hàng 2018
EVNNPC Thông cáo báo chí triển khai Tháng tri ân khách hàng 2018
2018-11-29 14:47
-110
TCBC EVN: EVN được công nhận “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018”
TCBC EVN: EVN được công nhận “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018”
2018-11-26 11:38
-113
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
2018-11-09 10:00
-130
Thông tin báo chí của EVNNPC: Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực
Thông tin báo chí của EVNNPC: Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực
2018-11-05 11:17
-134
Mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
Mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
2018-10-12 09:29
-158
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD lũy kế 9 tháng năm 2018
TCBC: Kết quả hoạt động SXKD lũy kế 9 tháng năm 2018
2018-10-03 08:24
-167
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
2018-09-07 14:55
-193
123
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home