Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, April 17, 2021
  
Minimize
Thông tin dự án
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
2019-08-30 16:28
-594
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
2019-08-30 16:28
-594
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home