Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, May 23, 2019
  
Minimize
Tin Điện lực - Phòng ban - PX
Điện lực Chợ Mới hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Điện lực Chợ Mới hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
2019-05-22 16:46
2
Điện lực Ba Bể đầu tư 12 trạm biến áp chống quá tải lưới điện
Điện lực Ba Bể đầu tư 12 trạm biến áp chống quá tải lưới điện
2019-05-13 09:59
-7
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình ngoại khoá với chủ đề “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2019 tại Trường tiểu học thị trấn Nà Phặc
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình ngoại khoá với chủ đề “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2019 tại Trường tiểu học thị trấn Nà Phặc
2019-05-06 10:32
-14
Chương trình ngoại khóa " Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện" tại huyện Na Rì.
Chương trình ngoại khóa " Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện" tại huyện Na Rì.
2019-05-03 17:16
-17
Đoàn Thanh niên Điện lực Ngân Sơn tổ chức Lễ phát động ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp năm 2019
Đoàn Thanh niên Điện lực Ngân Sơn tổ chức Lễ phát động ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp năm 2019
2019-04-26 17:13
-24
Chương trình Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại Chợ Mới
Chương trình Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại Chợ Mới
2019-04-26 17:13
-24
Chương trình “Trường Tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại huyện Ba Bể”
Chương trình “Trường Tiểu học chung tay Tiết kiệm điện tại huyện Ba Bể”
2019-04-26 17:12
-24
Chương trình ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện năm 2019” trên địa bàn Điện lực TP Bắc Kạn thực hiện
Chương trình ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay Tiết kiệm điện năm 2019” trên địa bàn Điện lực TP Bắc Kạn thực hiện
2019-04-23 11:01
-27
Điện lực Chợ Đồn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Điện lực Chợ Đồn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
2019-01-25 08:22
-115
Điện lực Ba Bể tổ chức tổng kết công tác SXKD năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
Điện lực Ba Bể tổ chức tổng kết công tác SXKD năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
2019-01-24 08:03
-116
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home