Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 16, 2018
  
Minimize
Tin Điện lực - Phòng ban - PX
Điện lực Na Rỳ tặng chăn ấm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Lương Thượng, huyện Na Rỳ.
Điện lực Na Rỳ tặng chăn ấm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Lương Thượng, huyện Na Rỳ.
2018-12-13 16:36
-1
Điện lực Chợ Mới tổ chức Chương trình “Trao niềm tin gửi yêu thương” tại xã Quảng Chu.
Điện lực Chợ Mới tổ chức Chương trình “Trao niềm tin gửi yêu thương” tại xã Quảng Chu.
2018-12-13 15:18
-1
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin và Trao niềm tin gửi yêu thương” tại xã Vũ Loan và xã Hảo Nghĩa huyện Na Rì.
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin và Trao niềm tin gửi yêu thương” tại xã Vũ Loan và xã Hảo Nghĩa huyện Na Rì.
2018-12-13 09:46
-1
Điện lực Ngân Sơn thực hiện tháng tri ân khách hàng “Thắp sáng đường quê” thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn
Điện lực Ngân Sơn thực hiện tháng tri ân khách hàng “Thắp sáng đường quê” thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn
2018-12-12 11:35
-2
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.
2018-12-12 11:23
-2
Điện lực Bạch Thông chú trọng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Điện lực Bạch Thông chú trọng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
2018-12-12 11:08
-2
Điện lực Thành phố vệ sinh công nghiệp miễn phí các Trạm biến áp cho khách hàng
Điện lực Thành phố vệ sinh công nghiệp miễn phí các Trạm biến áp cho khách hàng
2018-12-12 11:08
-2
Điện lực Bạch Thông thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê tại xã Lục Bình
Điện lực Bạch Thông thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê tại xã Lục Bình
2018-12-07 17:05
-7
Điện lực Bạch Thông tổ chức nhiều hoạt động hướng ứng Tháng Tri ân Khách hàng
Điện lực Bạch Thông tổ chức nhiều hoạt động hướng ứng Tháng Tri ân Khách hàng
2018-12-07 16:28
-7
Điện lực Thành phố Bắc Kạn với chương trình nân cấp lưới điện khu vực thành phố lên 22 kV
Điện lực Thành phố Bắc Kạn với chương trình nân cấp lưới điện khu vực thành phố lên 22 kV
2018-11-07 10:44
-37
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home