Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, March 28, 2017
  
Minimize
Văn Bản Ngành Điện
Chỉ thị về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2016
Chỉ thị về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2016
2016-04-15 14:40
-344
Bộ quy tắc ứng xử của Công ty Điện lực Bắc Kạn
Bộ quy tắc ứng xử của Công ty Điện lực Bắc Kạn
2015-05-12 10:40
-683
Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi "Tìm hiểu 45 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và 60 năm ngày truyền thống ngành điện, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi "Tìm hiểu 45 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và 60 năm ngày truyền thống ngành điện, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
2014-07-15 09:13
-984
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP (Từ thứ năm ngày 27 tháng 02 đến thứ tư ngày 05 tháng 03 năm 2014)
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP (Từ thứ năm ngày 27 tháng 02 đến thứ tư ngày 05 tháng 03 năm 2014)
2014-03-14 10:18
-1107
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP (Từ thứ 5 ngày 20 tháng 02 đến thứ 4 ngày 26 tháng 02 năm 2014)
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP (Từ thứ 5 ngày 20 tháng 02 đến thứ 4 ngày 26 tháng 02 năm 2014)
2014-02-17 10:29
-1132
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP BỔ SUNG (Từ thứ 5 ngày 20 tháng 02 đến thứ 4 ngày 26 tháng 02 năm 2014)
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP BỔ SUNG (Từ thứ 5 ngày 20 tháng 02 đến thứ 4 ngày 26 tháng 02 năm 2014)
2014-02-17 10:27
-1132
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP ( Từ thứ Năm ngày 13 tháng 02 đến thứ Tư ngày 19 tháng 02 năm 2014)
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP (Từ thứ Năm ngày 13 tháng 02 đến thứ Tư ngày 19 tháng 02 năm 2014)
2014-02-10 09:03
-1139
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH THÁNG 02 LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH THÁNG 02 LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
2014-01-25 08:55
-1155
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP TỪ THỨ NĂM NGÀY 6 THÁNG 02 ĐẾN THỨ TƯ NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2014
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP TỪ THỨ NĂM NGÀY 6 THÁNG 02 ĐẾN THỨ TƯ NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2014
2014-01-25 08:53
-1155
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP TỪ THỨ NĂM NGÀY 30 THÁNG 01 ĐẾN THỨ TƯ NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2014
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TUẦN LƯỚI TRUNG ÁP TỪ THỨ NĂM NGÀY 30 THÁNG 01 ĐẾN THỨ TƯ NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2014
2014-01-25 08:41
-1155
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home