Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, May 26, 2018
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
Công ty Điện lực Bắc Kạn phát động Chương trình thi đua: “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”
Công ty Điện lực Bắc Kạn phát động Chương trình thi đua: “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”
2018-04-23 16:08
-31
Biểu mẫu hồ sơ đăng kí mua điện
Biểu mẫu hồ sơ đăng kí mua điện
2018-04-16 11:21
-38
Tuổi trẻ Công ty Điện lực Bắc Kạn: Hành động nhỏ loại bỏ túi linon Hưởng ứng giờ trái đất năm 2018
Tuổi trẻ Công ty Điện lực Bắc Kạn: Hành động nhỏ loại bỏ túi linon Hưởng ứng giờ trái đất năm 2018
2018-03-29 15:26
-56
Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong mùa khô 2018.
Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong mùa khô 2018
2018-03-23 08:13
-62
Các hoạt động Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 - "Hôm nay tôi sống xanh hơn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Các hoạt động Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 - "Hôm nay tôi sống xanh hơn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2018-03-22 15:53
-63
Quy trình một cửa
Quy trình một cửa
2018-03-20 14:34
-65
Quyết định Quy định giá bán điện năm 2017
Quyết định Quy định giá bán điện năm 2017
2017-12-04 10:48
-171
Công điện của EVN về triển khai giá bán điện mới 2017.
Công điện của EVN về triển khai giá bán điện mới 2017.
2017-12-04 10:18
-171
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-11-07 10:38
-198
Quy trình kinh doanh năm 2017
Bộ quy trình kinh doanh năm 2017
2017-11-07 09:57
-198
123
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home