Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, July 20, 2017
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-05-31 15:22
-47
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
2016-12-07 13:43
-222
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
2016-10-21 11:14
-269
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
2016-08-22 14:29
-329
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
2016-08-22 13:39
-329
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
2016-08-11 09:35
-340
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
2016-05-27 11:19
-416
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
2015-07-24 10:52
-724
Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2015" tại tỉnh Bắc Kạn
Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2015" tại tỉnh Bắc Kạn
2015-05-18 13:56
-791
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
2015-05-06 16:14
-803
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home