Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, November 24, 2017
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
Quy trình một cửa
Quy trình một cửa
2017-11-07 10:38
-15
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định 505 V/v Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-11-07 10:38
-15
Quy trình kinh doanh năm 2017
Bộ quy trình kinh doanh năm 2017
2017-11-07 09:57
-15
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
2017-08-29 14:41
-85
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
EVNNPC: Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017
2017-08-29 14:14
-85
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2017-05-31 15:22
-175
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
2016-12-07 13:43
-350
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
2016-10-21 11:14
-397
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
2016-08-22 14:29
-457
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
2016-08-22 13:39
-457
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home