Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, March 28, 2017
  
Minimize
Kinh doanh Điện Năng
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai tháng "Tri ân khách hàng" - Tháng 12 năm 2016
2016-12-07 13:43
-108
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
Giới thiệu phần mềm chăm sóc khách hàng điện lực cài đặt trên Smartphone
2016-10-21 11:14
-155
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
THÔNG BÁO V/v phát hành thẻ khách hàng để thuận tiện trong thu, nộp tiền điện
2016-08-22 14:29
-215
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
Thông báo: Về việc triển khai thu tiền điện qua thẻ khách hàng và thu tiền điện qua các dịch vụ của Ngân hàng
2016-08-22 13:39
-215
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016” tại tỉnh Bắc Kạn
2016-08-11 09:35
-226
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
Lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng Điện
2016-05-27 11:19
-302
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lưu đồ cung cấp điện _ Công ty Điện lực Bắc Kạn
2015-07-24 10:52
-610
Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2015" tại tỉnh Bắc Kạn
Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2015" tại tỉnh Bắc Kạn
2015-05-18 13:56
-677
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
2015-05-06 16:14
-689
Hướng dẫn đăng kí tài khoản trên trang web chăm sóc khách hàng dùng điện
Hướng dẫn đăng kí tài khoản trên trang web chăm sóc khách hàng dùng điện
2015-01-22 14:16
-793
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home