Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, March 28, 2017
  
Minimize
      

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

* Tổng số cán bộ công nhân viên: Tính đến 31/12/2016 là 529 người.

* Khối lượng quản lý vận hành: Tính đến 31/12/2016.

Tổng số đường dây các loại: 3.481,07 km, trong đó:

- 1.616,2 km đường dây trung thế;

  - 1.864,87 km đường dây hạ thế;         

  - 953 TBA phân phối với tổng dung lượng là 130.104,5 kVA,

  - Tổng số công tơ:  86.086 chiếc;

  - 122/122 xã, phường, thị trấn có lưới điện quốc gia, 96,03 % hộ được sử dụng.

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

-          Quản lý vận hành, kinh doanh bán điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

-          Đầu tư, thiết kế xây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;

-          Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV;

-          Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;

-          Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.

            Thành tích sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”. Được tặng thưởng nhiều Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

            Với phương châm “Sự thành công chỉ đạt được khi có sự thoả mãn của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ do Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp”, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin liên hệ:

* Địa chỉ: Số 01, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Điện thoại: 0281.3812202   FAX: 0281.3870.692.

* Email: dlbackan@gmail.com

* Website: www.pcbackan.npc.com.vn

 

      

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

* Tổng số cán bộ công nhân viên: Tính đến 31/12/2016 là 529 người.

* Khối lượng quản lý vận hành: Tính đến 31/12/2016.

Tổng số đường dây các loại: 3.481,07 km, trong đó:

- 1.616,2 km đường dây trung thế;

  - 1.864,87 km đường dây hạ thế;         

  - 953 TBA phân phối với tổng dung lượng là 130.104,5 kVA,

  - Tổng số công tơ:  86.086 chiếc;

  - 122/122 xã, phường, thị trấn có lưới điện quốc gia, 96,03 % hộ được sử dụng.

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

-          Quản lý vận hành, kinh doanh bán điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

-          Đầu tư, thiết kế xây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;

-          Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV;

-          Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;

-          Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.

            Thành tích sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”. Được tặng thưởng nhiều Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

            Với phương châm “Sự thành công chỉ đạt được khi có sự thoả mãn của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ do Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp”, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin liên hệ:

* Địa chỉ: Số 01, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Điện thoại: 0281.3812202   FAX: 0281.3870.692.

* Email: dlbackan@gmail.com

* Website: www.pcbackan.npc.com.vn

 

 QuangCao-02
Minimize  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
 Thống kê
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Mahmood
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2718

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home