Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, March 6, 2021
  
Minimize

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

 

 

Mã vùng : 0281….

FAX : 3870 692

 

 

Ngày lập : 21/6/2012

 

TT

Tên đơn vị

Nơi đặt máy

Nội bộ

ĐT cố định

FAX

Điện thoại di động

Nhà riêng

1

BGĐ

GĐ: Dương Quang Sơn

206


  

PGĐ : Nguyễn Xuân Thu

302


  

PGĐ : Ngô Văn Gia

202


  

PGĐ : Ngô Hải Linh

308


  

PGĐ: Nguyễn Hồng Mạnh

300


  

2

Văn phòng CĐ

Nguyễn Văn Bình

301


  

Văn phòng CĐ

211

 

 

 

 

 

3

VP               (P1)

CVP. Bùi Mạnh Dũng

104

3812 201

 

0944 876 776

 

 

P.CVP. Lâm Quốc Độ

105

 

 

0916 899 628

0963 635 599

 

Phòng phô tô

106

 

 

 

 

 

Văn thư 

109

 

3870 692

 

 

 

4

P. KH-VT   (P2)

TP : Trần Thanh Sơn

208

 

 

0916 369 888

0904 161 170

 

PP : Dương Mạnh Hùng

210

 

 

0946 836 776

0963 556 568

0280 3755 748

Kho vật tư

 

3812 206

 

 

 

 

5

P. TCLĐ     (P3)

TP: Trần Ngọc Vinh

102

 

 

0915 870 099

0963 108 998

0280 3859 206

PP. Lương Thị Mao

101

 

 

0919 108 828

0983 872 629

 

Y tế cơ quan

115

 

 

 

 

 

6

P. KT         (P4)

TP: Trần Hùng

306

 

 

0916 099 289

0966 027 999

0280 3857 105

PP: Nguyễn Đức Thái

 

 

 

0913 099 828

 

 

7

P. TCKT    (P5)

KTT : Ngô Thị Thanh Thuỷ

201

 

 

0944 076 969

0963 396 939

 

PP. Nguyễn Thị Thu Hường

205

 

 

0915 366 985

0962 206 009

 

PP: Trần Quảng Lý

209

 

 

0946 315 885

0963 828 829

 

Phòng TCKT

207

 

 

 

 

 

8

P. QLXD    (P8)

TP: Cao Diễm Thanh

309

 

 

0912 149 188

0962 015 679

0280 3845 375

PP:Nguyễn Việt Hưng

311

 

 

0918 652 969

0968 869 969

 

Phòng QLXD

310

 

 

 

 

 

9

P. KD ĐN   (P9)

TP : Nguyễn Văn Hưng

107

 

 

0913 862 528

0963 941 979

 

PP. Vũ Văn Xuân

114

 

 

01298 283 286

0963 208 359

 

10

P.VT&CNTT  (P10)                 

TP. Nguyễn Văn Khoa

336

 

 

0913 999 628

0966 628 868

 

PP.Lê Bá Phong

337

 

 

0912 799 628

0968 289 888

 

PP. Nguyễn Văn Tấn

103

 

 

0915 350 068

0962 112 268

 

P. CNTT

303

 

 

 

 

 

11

P.TTAT    (P11)

TP:Nguyễn Ngọc Lương

305

 

 

0943 728 998

0968 622 999

 

12

P. TTPC   (P12)

TP : Hà Tiến Tuân

307

 

 

01255 188 333

0962 015 728

 

PP. Vũ Chí Trung

 

 

 

01258 889 222

0966 008 999

 

PP. Lâm Ngọc Bình

 

 

 

01255 209 888

0963 107 108

 

13

P. KT&GSĐN (P16)

TP: Lương Mạnh Hà

110

 

 

0915 162 839

0963 038 668

 

PP:Nguyễn Văn Giang

111

 

 

0919 882 269

0968 363 999

 

14

P. Điều độ

PTP: Nguyễn Thanh Hải

402

2210 214

3879 122

0918 667 559

0963 345 559

 

 

 

3879 122

 

 

 

 

15

PX. TN&ĐLĐ

QĐ : Hà Chúc Lâm

 

3812 221

 

0915 403 268

0963 168 288

 

16

ĐL NGÂN SƠN

GĐ : Nghiêm Văn Khanh

 

3506 666

3874 038

0914 808 667

0982 924 667

 

PGĐ : Hoàng Thanh Bình

 

3834 668

 

0948 319 259

 

 

Phòng HCKD

 

3834 268

 

 

 

 

Phòng KHKT

 

3834 226

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

3834 555

 

 

 

 

Trực sửa chữa

 

3834 222

 

 

 

 

Tổ QL điện Nà Phặc

 

3834 444

 

 

 

 

17

ĐL BA BỂ

GĐ: Phùng Ngọc Hưng

 

3 894 777

 

01238 909 777

0963 515 777

 

PGĐ : Hoàng Đình Thảo

 

3 895 222

 

0129 9230 768

01228 262 400

 

Phòng KH-KT

 

3894 299

 

 

 

 

Phòng HCKD

 

3876 299

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

3894 999

3894 999

 

 

 

Nhà khách Điện lực Ba Bể

 

3894 123

3894 888

 

 

 

18

ĐL BẠCH THÔNG

GĐ : Lèng Văn Thành

 

3851 557

 

0912 388 557

 0977 142 888

 

PGĐ: Nguyễn Đình Giảng

 

 

 

01244 345 777

0966 345 777

 

Phòng HCKD

 

3 503 222

 

 

 

 

Phòng trực sửa chữa

 

3850 023

3850 023

 

 

 

19

ĐL THỊ XÃ

GĐ : Lê Văn Thâng

 

3 883 777

 

0916 401 888

0968 456 777

 

PGĐ : Phạm Văn Dương

 

3 883 577

 

0912 290 159

 0963 986 689

 

Trưởng phòng HC-KD

 

 

 

0912 221 934

 

 

Phòng HC-KD

 

3 883 377

 

 

 

 

Phòng KH-KT (trực điều độ)

 

3 883 077

3871 023

 

 

 

Trực sửa chữa

 

3 883 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐL CHỢ ĐỒN

PGĐ: Tráng Quây Dũng

 

3841 999

 

 

0963 288 299

 

PGĐ : Ngô Phúc Vinh

 

3841 865

 

0129 886 8078

0963 868 078

 

Phòng HC-KD (Ô. Dũng)

 

3841 862

 

0916 899 569

0963 288 289

 

Phòng KH-KT

 

3841 899

 

 

 

 

Đội sản xuất (Ô.Dũng)

 

3841 883

 

0919 973 078

 

 

KTV An toàn (Ô.Cường)

 

3841 866

 

0912 433 626

 

 

Giao tiếp khách hàng

 

3841 881

 

 

 

 

Trực vận hành

 

3841 666

3882 148

 

 

 

21

ĐL NA RÌ

GĐ : Nguyễn Khắc Hưng

 

2216 888

 

0913 298 698

0966 862 268

 

P.GĐ : Ngô Minh Hoàng

 

 

 

0912 373 897

0963 373 897

 

Phòng HC-KD

 

2216 693

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

2216 217

3884 171

 

 

 

Tổ điện Hảo Nghĩa

 

2216 218

 

 

 

 

22

ĐL CHỢ MỚI

GĐ: Nguyễn Vĩnh Thuận

 

2210 229

3864 449

0912 119 766

0963 872 728

0280 3857 197

PGĐ:Nguyễn Như Chung

 

 

 

0916 525 886

0968 866 888

0280 3755 748

PGĐ : Nguyễn Anh Lâm

 

 

 

0942 699 576

0963 999 676

 

Phòng KH-KT (Ô. Vinh)

 

 

 

 

0974 058 338

 

Phòng HC-KD (Ô. Hiếu)

 

 

 

0916 892 973

0963 888 973

 

Trực vận hành

 

2215 216

 

 

 

 

23

ĐL PÁC NẶM

GĐ : Lê Văn Trung

 

3893 996

 

0947 146 996

0968 147 777

 

PGĐ: Đào Đức Tuấn

 

 

 

0947 346 996

 

 

Phòng KHKT

 

3893 997

 

 

 

 

Phòng HCKD

 

3893 999

 

 

 

 

Đội sản xuất

 

3893 998

 

 

 

 

Trực vận hành

 

3893 555

3893 167

 

 

 

                   

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

 

 

Mã vùng : 0281….

FAX : 3870 692

 

 

Ngày lập : 21/6/2012

 

TT

Tên đơn vị

Nơi đặt máy

Nội bộ

ĐT cố định

FAX

Điện thoại di động

Nhà riêng

1

BGĐ

GĐ: Dương Quang Sơn

206


  

PGĐ : Nguyễn Xuân Thu

302


  

PGĐ : Ngô Văn Gia

202


  

PGĐ : Ngô Hải Linh

308


  

PGĐ: Nguyễn Hồng Mạnh

300


  

2

Văn phòng CĐ

Nguyễn Văn Bình

301


  

Văn phòng CĐ

211

 

 

 

 

 

3

VP               (P1)

CVP. Bùi Mạnh Dũng

104

3812 201

 

0944 876 776

 

 

P.CVP. Lâm Quốc Độ

105

 

 

0916 899 628

0963 635 599

 

Phòng phô tô

106

 

 

 

 

 

Văn thư 

109

 

3870 692

 

 

 

4

P. KH-VT   (P2)

TP : Trần Thanh Sơn

208

 

 

0916 369 888

0904 161 170

 

PP : Dương Mạnh Hùng

210

 

 

0946 836 776

0963 556 568

0280 3755 748

Kho vật tư

 

3812 206

 

 

 

 

5

P. TCLĐ     (P3)

TP: Trần Ngọc Vinh

102

 

 

0915 870 099

0963 108 998

0280 3859 206

PP. Lương Thị Mao

101

 

 

0919 108 828

0983 872 629

 

Y tế cơ quan

115

 

 

 

 

 

6

P. KT         (P4)

TP: Trần Hùng

306

 

 

0916 099 289

0966 027 999

0280 3857 105

PP: Nguyễn Đức Thái

 

 

 

0913 099 828

 

 

7

P. TCKT    (P5)

KTT : Ngô Thị Thanh Thuỷ

201

 

 

0944 076 969

0963 396 939

 

PP. Nguyễn Thị Thu Hường

205

 

 

0915 366 985

0962 206 009

 

PP: Trần Quảng Lý

209

 

 

0946 315 885

0963 828 829

 

Phòng TCKT

207

 

 

 

 

 

8

P. QLXD    (P8)

TP: Cao Diễm Thanh

309

 

 

0912 149 188

0962 015 679

0280 3845 375

PP:Nguyễn Việt Hưng

311

 

 

0918 652 969

0968 869 969

 

Phòng QLXD

310

 

 

 

 

 

9

P. KD ĐN   (P9)

TP : Nguyễn Văn Hưng

107

 

 

0913 862 528

0963 941 979

 

PP. Vũ Văn Xuân

114

 

 

01298 283 286

0963 208 359

 

10

P.VT&CNTT  (P10)                 

TP. Nguyễn Văn Khoa

336

 

 

0913 999 628

0966 628 868

 

PP.Lê Bá Phong

337

 

 

0912 799 628

0968 289 888

 

PP. Nguyễn Văn Tấn

103

 

 

0915 350 068

0962 112 268

 

P. CNTT

303

 

 

 

 

 

11

P.TTAT    (P11)

TP:Nguyễn Ngọc Lương

305

 

 

0943 728 998

0968 622 999

 

12

P. TTPC   (P12)

TP : Hà Tiến Tuân

307

 

 

01255 188 333

0962 015 728

 

PP. Vũ Chí Trung

 

 

 

01258 889 222

0966 008 999

 

PP. Lâm Ngọc Bình

 

 

 

01255 209 888

0963 107 108

 

13

P. KT&GSĐN (P16)

TP: Lương Mạnh Hà

110

 

 

0915 162 839

0963 038 668

 

PP:Nguyễn Văn Giang

111

 

 

0919 882 269

0968 363 999

 

14

P. Điều độ

PTP: Nguyễn Thanh Hải

402

2210 214

3879 122

0918 667 559

0963 345 559

 

 

 

3879 122

 

 

 

 

15

PX. TN&ĐLĐ

QĐ : Hà Chúc Lâm

 

3812 221

 

0915 403 268

0963 168 288

 

16

ĐL NGÂN SƠN

GĐ : Nghiêm Văn Khanh

 

3506 666

3874 038

0914 808 667

0982 924 667

 

PGĐ : Hoàng Thanh Bình

 

3834 668

 

0948 319 259

 

 

Phòng HCKD

 

3834 268

 

 

 

 

Phòng KHKT

 

3834 226

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

3834 555

 

 

 

 

Trực sửa chữa

 

3834 222

 

 

 

 

Tổ QL điện Nà Phặc

 

3834 444

 

 

 

 

17

ĐL BA BỂ

GĐ: Phùng Ngọc Hưng

 

3 894 777

 

01238 909 777

0963 515 777

 

PGĐ : Hoàng Đình Thảo

 

3 895 222

 

0129 9230 768

01228 262 400

 

Phòng KH-KT

 

3894 299

 

 

 

 

Phòng HCKD

 

3876 299

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

3894 999

3894 999

 

 

 

Nhà khách Điện lực Ba Bể

 

3894 123

3894 888

 

 

 

18

ĐL BẠCH THÔNG

GĐ : Lèng Văn Thành

 

3851 557

 

0912 388 557

 0977 142 888

 

PGĐ: Nguyễn Đình Giảng

 

 

 

01244 345 777

0966 345 777

 

Phòng HCKD

 

3 503 222

 

 

 

 

Phòng trực sửa chữa

 

3850 023

3850 023

 

 

 

19

ĐL THỊ XÃ

GĐ : Lê Văn Thâng

 

3 883 777

 

0916 401 888

0968 456 777

 

PGĐ : Phạm Văn Dương

 

3 883 577

 

0912 290 159

 0963 986 689

 

Trưởng phòng HC-KD

 

 

 

0912 221 934

 

 

Phòng HC-KD

 

3 883 377

 

 

 

 

Phòng KH-KT (trực điều độ)

 

3 883 077

3871 023

 

 

 

Trực sửa chữa

 

3 883 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐL CHỢ ĐỒN

PGĐ: Tráng Quây Dũng

 

3841 999

 

 

0963 288 299

 

PGĐ : Ngô Phúc Vinh

 

3841 865

 

0129 886 8078

0963 868 078

 

Phòng HC-KD (Ô. Dũng)

 

3841 862

 

0916 899 569

0963 288 289

 

Phòng KH-KT

 

3841 899

 

 

 

 

Đội sản xuất (Ô.Dũng)

 

3841 883

 

0919 973 078

 

 

KTV An toàn (Ô.Cường)

 

3841 866

 

0912 433 626

 

 

Giao tiếp khách hàng

 

3841 881

 

 

 

 

Trực vận hành

 

3841 666

3882 148

 

 

 

21

ĐL NA RÌ

GĐ : Nguyễn Khắc Hưng

 

2216 888

 

0913 298 698

0966 862 268

 

P.GĐ : Ngô Minh Hoàng

 

 

 

0912 373 897

0963 373 897

 

Phòng HC-KD

 

2216 693

 

 

 

 

Tổ trực vận hành

 

2216 217

3884 171

 

 

 

Tổ điện Hảo Nghĩa

 

2216 218

 

 

 

 

22

ĐL CHỢ MỚI

GĐ: Nguyễn Vĩnh Thuận

 

2210 229

3864 449

0912 119 766

0963 872 728

0280 3857 197

PGĐ:Nguyễn Như Chung

 

 

 

0916 525 886

0968 866 888

0280 3755 748

PGĐ : Nguyễn Anh Lâm

 

 

 

0942 699 576

0963 999 676

 

Phòng KH-KT (Ô. Vinh)

 

 

 

 

0974 058 338

 

Phòng HC-KD (Ô. Hiếu)

 

 

 

0916 892 973

0963 888 973

 

Trực vận hành

 

2215 216

 

 

 

 

23

ĐL PÁC NẶM

GĐ : Lê Văn Trung

 

3893 996

 

0947 146 996

0968 147 777

 

PGĐ: Đào Đức Tuấn

 

 

 

0947 346 996

 

 

Phòng KHKT

 

3893 997

 

 

 

 

Phòng HCKD

 

3893 999

 

 

 

 

Đội sản xuất

 

3893 998

 

 

 

 

Trực vận hành

 

3893 555

3893 167

 

 

 

                   

 

 QuangCao-02
Minimize  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
 ThongKe
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Madonna5767
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2410

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home