Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, October 21, 2017
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
23/09/2017Điện lực Chợ Đồn5:0013:00Đường dây ĐDK 371, 373, 375, 377, 379 E26.2. Toàn bộ khu vực các xã, thị trấn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Để chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Kạn thí nghiệm định kỳ máy biến áp T1 E26.1 Bắc Kạn, lắp đặt dây nối đất chống sét van 3 phía máy biến áp T1 E26.2 Chợ Đồn và lắp chống sét van thông minh trên đường dây 379 E26.2 Chợ Đồn
Điện lực Ngân Sơn5:3012:00ĐDK 371 E26.1Toàn bộ huyện Ngân SơnĐể thí nghiệm định kì phía 110kV MBA T1, sử lý đầu cốt tiếp xúc phí 35kV và 110kV Trạm E26.1 Bắc Kạn
Điện lực Bạch Thông5:3012:00Cắt điện đường dây 35kV do Điện lực Bạch Thông quản lý.Toàn bộ huyện Bạch Thông - Bắc KạnĐể Chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Kạn thí nghiệm định kỳ phía 110kV trạm 110kV Bắc Kạn
24/09/2017Điện lực Bạch Thông5:3017:00Cắt điện toàn bộ đường dây 35kV do Điện lực Bạch Thông quản lý.Toàn bộ huyện Bạch Thông.Để Chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Kạn thí nghiệm định kỳ phía 35kV trạm 110kV Bắc Kạn.
Điện lực Ngân Sơn5:3017:30ĐDK 371 E26.1Toàn bộ huyện Ngân SơnThí nghiệm định kỳ phía 35kV Trạm E26.1
Điện lực Na Rì5:3016:30ĐDK 373 E26.1 đoạn Hảo Nghĩa - Cường Lợi.Khu Vực mất điện: Toàn bộ huyện Na RìĐể điện lực Na Rì Thay dây dẫn 35kV bị tổn thương. ( kết hợp lịch cắt điện phía 110kV ).

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home