Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, June 24, 2017
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
26/06/2017Điện lực Ba Bể8:009:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Hoàng Trĩ.Thôn Bản Vàng, Nà Phạ, xã Hoàng Trĩ.Để đấu nối tụ bù 0,4 kV.
Điện lực Ba Bể9:1510:15Đường dây 0,4 kV sau TBA Quảng Khê 4.Thôn Nà Chom, Tổng Chảo xã Quảng Khê.Để đấu nối tụ bù 0,4 kV.
Điện lực Bạch Thông7:0010:00TBA Nà Tu 2Các thôn: Đầu Cầu, Nà Tu, 3, 4B xã Cẩm Giàng.Để Điện lực Bạch Thông lắp đặt tụ bù 0,4 kV tại các TBA.
Điện lực Bạch Thông7:0010:00TBA Phủ Thông 7Các thôn: 3, Nà Hoan xã Tân Tiến, Nà Phát xã Tú Trĩ.Để Điện lực Bạch Thông lắp đặt tụ bù 0,4 kV tại các TBA.
Điện lực Bạch Thông13:0016:00TBA Phương Linh 2Thôn: Nà Phải xã Phương Linh.Để Điện lực Bạch Thông lắp đặt tụ bù 0,4 kV tại các TBA.
Điện lực Bạch Thông13:0016:00TBA Vi Hương 3Các thôn: Thủy Điện, Cốc Thốc, Địa Cát xã Vi Hương.Để Điện lực Bạch Thông lắp đặt tụ bù 0,4 kV tại các TBA.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home