Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, September 24, 2020
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
12/09/2020Điện lực Chợ Đồn5:3014:00ĐDK 375- E26.2 Xã: Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá và tổ 9, 10 TT Bằng Lũng huyện Chợ Đồn.Xử lý nguy cơ sự cố, sửachữa bảo dưỡng thiết bị lưới điện 35 kV.
Điện lực Chợ Đồn5:3014:00Sau CD15-2 ĐDK 371- E26.2Xã Yên Phong và Bình Trung- huyện Chợ ĐồnXử lý nguy cơ sự cố, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và đấu nối TBA mới vào đường dây 35kV.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home