Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, March 28, 2017
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
03/04/2017Điện lực Ba Bể7:308:30Đường dây 0,4 kV sau TBA NÀ Khuổi.Thôn Nà Khuổi, Nà Hán xã Thượng Giáo.Để thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Ba Bể8:459:45Đường dây 0,4 kV sau TBA Phiêng Chì.Thôn Phiêng Chì xã Thượng Giáo.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể10:0011:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Phiêng Chì 1.Thôn Tin Đồn xã Thượng Giáo.Để thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Ba Bể11:1512:15Đường dây 0,4 kV sau TBA Chợ Rã 2.Tiêu khu 7, 8, 9, 11, TT Chợ Rã.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể13:3014:30Đường dây 0,4 kV sau TBA Đồn Đèn 1.Thôn Đồn Đèn, Củm Pán xã Khang NinhĐể thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể15:0016:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Nà Vài.Thôn Nà Hai, Nà Vài xã Quảng Khê.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Chợ Đồn8:008:45Đường dây 0,4kV sau TBA Rã Bản1THôn Cốc Quang, Bản Chó,Nà Tải, Pắc Dà, Khuổi Đảy, Kốc Quang xã Rã Bản Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn9:009:50Đường dây 0,4kV sau TBA Phương Viên 1THôn Nà Khe, Khuổi Quân, Nà Đao, Bản Làn, Chợ xã Phương Viên Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn11:0011:45Đường dây 0,4kV sau TBA Bằng Lãng 2THôn Tủm Tó, Tổng Mụ, Nà Chọa xã Bằng Lãng Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn10:0010:50Đường dây 0,4kV sau TBA Bằng Lãng 1Thôn Bản Lắc xã Bằng Lãng Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn13:0013:50Đường dây 0,4kV sau TBA Bằng Lãng 3Thôn Nà Duồng, Khuổi Tặc xã Bằng Lãng Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn16:0016:50Đường dây 0,4kV sau TBA Kho K380 Kho K380 Binh Chủng Pháo Binh xã Bằng L:ãng Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
04/04/2017Điện lực Chợ Đồn8:008:50Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Cuôn 1Thôn Bản Cuôn 2 xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn11:0013:50Đường dây 0,4kV sau TBA Chợ ĐiểngThôn Chợ Điểng, Thôm Phả, Nà Áng xã Đồng Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn Thí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn13:0013:50Đường dây 0,4kV sau TBA Nam Cường 2 Thôn Nà Mèo, Nà lình, Nà Liền xã Nam Cường huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn15:0015:50Đường dây 0,4kV sau TBA Bản TưnThôn Bản Tưn, Bản Eng xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc KạnThí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Ba Bể7:308:30Đường dây 0,4 kV sau TBA Cao Trĩ 1.Thôn Bản Piềng 1, 2 xã Cao Trĩ.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể8:459:45Đường dây 0,4 kV sau TBA Cao Trĩ 2.Thôn Dài Khao, Kéo Pưt xã Cao Trĩ.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể10:0011:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Khang Ninh 2.Thôn Pác Nghè, Bản Nản,xã Khang Ninh.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể11:1512:15Đương dây 0,4 kV sau TBA Vườn Quốc Gia Ba Bể.Nà Mằm xã Khang Ninh.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể13:3014:30Đương dây 0,4 kV sau TBA Khu Du Lịch hồ BA Bể.Khu du lịch bờ hồ Ba Bể.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể15:0016:00Đương dây 0,4 kV sau TBA Pác Ngòi.Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
05/04/2017Điện lực Ba Bể7:308:30Dường dây 0,4 kV sau TBA Hà Hiệu 2.Thôn Nà Mèo, Nà Hin xã Hà Hiệu.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể8:459:45Đương dây 0,4 kV sau TBA Phúc Lộc.Thôn Thiêng Điểm, Bản Luộc, xã Phúc Lộc.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
Điện lực Ba Bể10:0011:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Phúc Lộc 2.Thô Khuổi Trả, xã Phúc Lộc.Để thí nghiệm định kỳ MBA.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home