Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, June 23, 2018
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
18/06/2018Điện lực Bạch Thông7:0016:30Cắt CDP 371-7/1 NR Lục Bình ĐDK 371 E26.1Toàn bộ khu vực xã Lục Bình và thôn Pá Yếu, Nà Phả, Nà Ngàng, Thôm Pá xã Hà VịĐể xử lý khoảng cách pha đất VT 01-02, 11-12 nhánh Lục Bình ĐDK 371 E26.1

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home