Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, September 20, 2019
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
09/09/2019Điện lực TX Bắc Kạn7:3011:00TBA Đức Xuân 13 ĐZ 474 E26.1Tổ 5, 7, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Đức Xuân 13
Điện lực TX Bắc Kạn7:3011:00TBA Phủ Thông 5 ĐZ 371 E26.1Phố Ngã Ba, TT Phủ Thông; Thôn Nà Món, Đèo Giàng, xã Phương Linh, huyện Bạch ThôngVệ sinh công nghiệp ĐZ 0.4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Phủ Thông 5
Điện lực TX Bắc Kạn13:3017:00TBA Lủng Cooc 2 ĐZ 371 E26.1Thôn Nà Còi, Nà Liềng, Nà Cáy, Thôm Mò, xã Tân Tiến, huyện Bạch ThôngVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Lủng Coóc 2
10/09/2019Điện lực TX Bắc Kạn7:3011:00TBA Tân Tiến 3 ĐZ 371 E26.1Thôn: 1, 2, Nà Xe, Nà Hoan, Nà Bản, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KạnVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Tân Tiến 3
Điện lực TX Bắc Kạn13:3017:00TBA Tân Tiến 4 ĐZ 371 E26.1Thôn: 2, Nà Xe, Còi Mò, Xã Tân Tiến, huyện Bạch ThôngVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Tân Tiến 4
11/09/2019Điện lực TX Bắc Kạn7:3011:00TBA Quân Bình 1 ĐZ 371 E26.1Thôn Nà Pò, Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KanVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Quân Bình 1
Điện lực TX Bắc Kạn7:3011:00TBA Quân Bình ĐZ 371 E26.1Thôn Thái Bình, Nà Lẹng, Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KanVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Quân Bình
Điện lực TX Bắc Kạn13:3017:00TBA Nà Tu 1 ĐZ 371 E26.1Thôn: 3A, Đầu Cầu, Nà Pẻn, Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KanVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Nà Tu 1
Điện lực TX Bắc Kạn13:3017:00TBA Nà Tu 2 ĐZ 371 E26.1Thôn: 4A, 4B, Đầu Cầu, Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KanVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Nà Tu 2
12/09/2019Điện lực Bạch Thông7:3011:00ĐZ 0,4kV sau TBA Nà TuThôn Nà Tu, Đầu Cầu, 4A,4B xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KanVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV, thực hiện 5S ĐZ và TBA Nà Tu
Điện lực Bạch Thông7:3011:00ĐZ 0,4kV sau TBA Nà Búng 2Thôn 1,3, Nà Xỏm,Nà Pục xã Cẩm Giàng.Vệ sinh CN ĐZ 0,4kV,thực hiện 5S ĐZ và TBA
Điện lực Bạch Thông13:3017:00ĐZ 0,4kV sau TBA Hà Vị 2Thôn Khuổi Thiêu, Cốc Xả,Xã Hà VịVệ sinh CN ĐZ 0,4kV,thực hiện 5S ĐZ và TBA
Điện lực Bạch Thông13:3017:00ĐZ 0,4kV sau TBA Hà Vị 4Thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng.Thôn Khuổi Thiêu - xã Hà Vị.Tổ Khuổi Lặng, Phường Huyền Tụng, TP Bắc KạnVệ sinh CN ĐZ 0,4kV,thực hiện 5S ĐZ và TBA
13/09/2019Điện lực Bạch Thông7:3011:00ĐZ 0,4kV sau TBA Huyền Tụng 1Tổ Nà Pài,Khuổi Lặng, Phường Huyền Tụng, TP Bắc KạnVệ sinh CN ĐZ 0,4kV,thực hiện 5S ĐZ và TBA
Điện lực Bạch Thông13:3017:00ĐZ 0,4kV sau TBA Nà CùThôn Nà Cù, Ba Phường,Xã Cẩm GiàngVệ sinh CN ĐZ 0,4kV,thực hiện 5S ĐZ và TBA

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home