Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, July 3, 2020
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
07/12/2019Điện lực TX Bắc Kạn5:0010:00LDA474-E26.1-21_1***Cáp ngầm đi RMU 1 Tổ 7A, 7B Đức Xuân.Lắp đặt tủ RMU 01 ĐZ 474 sau khi sửa chữa bảo dưỡng.
Điện lực TX Bắc Kạn5:0010:00LDA474-E26.1***474-E26.1Tổ 5 Sông Cầu, Tổ 1A, 8A,9 Chí Kiên, tổ 14 Sông Cầu.Lắp đặt tủ RMU 15, 16, 17, 31 ĐZ 474 sau khi sửa chữa bảo dưỡng.
Điện lực TX Bắc Kạn7:309:30TBA TT Y TẾ DỰ PHÒNGTBA TT Y TẾ DỰ PHÒNGThí nghiệm định kỳ các thiết bị trong TBA.
08/12/2019Điện lực TX Bắc Kạn5:0010:00LDA471-E26.1***Đường trục 471Tổ Khuổi Mật , Khuổi Thuổm Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc KạnThay thế tủ RMU dự phòng cho tủ RMU số 05 ĐZ 471.
Điện lực TX Bắc Kạn5:0010:00LDA474-E26.1***474-E26.1Tổ 10B, 11A Phường Đức Xuân, thành phố Bắc KạnThay thế tủ RMU dự phòng cho tủ RMU số 03 ĐZ 474.
Điện lực TX Bắc Kạn5:0010:00LDA472-E26.1 Đường TrụcTổ 5 phường Chí Kiên, thành phố Bắc KạnThay thế tủ RMU dự phòng cho tủ RMU số 09 ĐZ 472.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home