Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, March 6, 2021
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
29/12/2020Điện lực Chợ Đồn5:0019:00Đường dây 35kV sau CD377-7/2 ĐDK 377 trạm E26.2. Các TBA Yên Thịnh3, Bản Loàn, Khuổi Lịa, Bản Vay xã Yên Thịnh huyện Chợ Đồn Để lắp chụp, dựng cột cột xà sứ, căng dây lấy độ võng, sửa chữa bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp
30/12/2020Điện lực Chợ Đồn5:006:00Đường dây 35kV ĐDK 377, 379 trạm E26.2. Các xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi huyện Chợ Đồn Để lắp chụp cột xà sứ, căng dây lấy độ võng, sửa chữa bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp
31/12/2020Điện lực Chợ Đồn7:0012:00Đường dây 35kV ĐDK 373 trạm E26.2. Các xã Ngọc Phái, Quảng Bạch, Tân Lập, Đồng Lạc, Xuân Lạc, Nam Cường, huyện Chợ Đồn và xã Nam Mẫu huyện Ba Bể. Để lắp chụp cột xà sứ, căng dây lấy độ võng, sửa chữa bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home