Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 16, 2018
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/07/2018Điện lực Chợ Đồn5:3019:00ĐDK375 E26.2 sau CD66-1Xã Lương Bằng - Chợ Đồn- Bắc KạnThay thế nâng cấp máy biến áp chống sự cố quá tải
Điện lực Chợ Đồn14:0019:00ĐDK375 E26.2 sau CD17Các xã Bằng Lãng, nghĩa Tá - Chợ Đồn- Bắc KạnThay thế nâng cấp máy biến áp chống sự cố quá tải
22/07/2018Điện lực Chợ Đồn5:3012:00ĐDK371 E26.2 sau CD15-2Các xã Yên Nhuận, Bình Trung, Phong Huân - Chợ Đồn- Bắc KạnThay thế nâng cấp máy biến áp chống sự cố quá tải

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home