Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, November 14, 2019
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
15/11/2019Điện lực TX Bắc Kạn7:308:00TBA Nông Thượng 1Thôn Nà Choong, Nà Diểu xã Nông ThượngThay công tơ đầu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn8:309:00TBA Nông Thượng 2Thôn Nà Thinh, Cốc Muổng, Nà Vịt, Nà Chuông xã Nông ThượngThay công tơ đàu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn9:3010:00TBA Nông Thượng 4Thôn Nà Bản, Khau Cút xã Nông ThượngThay công tơ đàu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn10:3011:00TBA Nông Thượng 5Thôn Nà Kẹn, Nà Vịt xã Nông ThượngThay công tơ đàu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn13:1513:45TBA Huyền Tụng 4Tổ Chí Lèn phường Huyện TụngThay công tơ đàu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn14:1514:45TBA Phiêng MyTổ Phiêng My, Khuổi Hẻo phường Huyền TụngThay công tơ đàu TBA
Điện lực TX Bắc Kạn16:1516:45TBA Phặc TràngThôn Phặc Tràng xã Dương QuangThay công tơ đàu TBA

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home