Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, November 29, 2020
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
28/11/2020Điện lực Chợ Đồn5:0019:00Đường dây 35kV đoạn từ CD377-7/1 đến CDP 377-7/92B ĐDK 377 E26.2Khu vực xã Yên Thượng và TBA Yên Thịnh1 huyện Chợ Đồn. Dựng cột, lắp xà xứ căng dây lấy độ võng và thay xà giá trạm biến áp
29/11/2020Điện lực Chợ Đồn5:0019:00Đường dây 35kV đoạn sau CDP 377-7/92B ĐDK 377 E26.2Xã Bản Thi, Yên Thịnh(trừ TBA Yên Thịnh 1) huyện Chợ Đồn.Để dựng cột, lắp xà xứ căng dây lấy độ võng và thay xà giá trạm biến áp.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home