Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Wednesday, February 22, 2017
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
01/03/2017Điện lực Chợ Mới8:008:30TBA Mai Lạp 3Thôn Khau Ràng, Khau Tổng xã Mai LạpThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới8:309:00TBA Mai Lạp 1Thôn 2,3,8 Bản Pá xã Mai LạpThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:009:30TBA Mai Lạp 2Bản Ruộc, Khuổi Đác, Thôn 1,7 xã Mai LạpThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:3010:00TBA Thôn 6 Mai LạpThôn 5,6, Bản Rả xã Mai LạpThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới10:3011:00TBA Thanh Mai 2Thôn Nà Pẻn, Nà Pài xã Thanh MaiThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới14:3015:00TBA Thanh Mai 4Xóm trung tâm, Bản Kéo, Roẻng Tùm xã Thanh MaiThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới15:0015:30TBA Thanh Mai 1Bản Tý, Khuổi Rạc, Bản Pá, Bản Phát, Xóm trung tâm xã Thanh MaiThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới15:3016:00TBA Thanh Mai 3Thôn PI Ải, Phiêng Luông xã Thanh MaiThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
27/02/2017Điện lực Chợ Mới8:008:30TBA Khe Thỉ 1Thôn Khe Thỉ 1 xã Nông HạThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới8:309:00TBA Khe Thỉ 2Thôn Khe Thỉ 2 xã Nông HạThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:009:30TBA Cảm LẹngThôn Cảm Lẹng xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:3010:00TBA Khe Lắc Thôn Khe Lắc xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới10:3011:00TBA Thanh BìnhThôn Cốc Po, Khuổi lót xã Thanh BìnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới14:3015:00TBA Bơm Thanh BìnhThôn Khuổi Nhầu,Nà Quang,Nà Ba xã Thanh Bình Thay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới15:0015:30TBA Cốc PoThôn Cốc Po xã Thanh BìnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới15:3016:00TBA Bản ÁngThôn Bản Áng, Khuổi Tai xã Thanh BìnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
28/02/2017Điện lực Chợ Mới8:008:30TBA Nông ThịnhThôn Nà Ó, Bản Còn xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới8:309:00TBA Nà NgàiThôn Nà Ngài xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:009:30TBA Nông Thịnh 2Thôn Nà Ó, Nà Đeo xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới9:3010:00TBA Nà GiảoThôn Nà Giảo xã Nông ThịnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới10:3011:00TBA Nà ChiêmThôn Nà Chiêm, Khuổi Tai xã Thanh BìnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA
Điện lực Chợ Mới14:3015:00TBA Nà NâmThôn Nà Nâm, Khuổi Tai xã Thanh BìnhThay công tơ 3 pha định kỳ đầu TBA

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home