Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, March 21, 2019
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
04/03/2019Điện lực Ngân Sơn7:308:30TBA Nà Phặc 1 - ĐDK371 E26.1Tiểu khu 1, thôn Nà Pán thuộc Thị Trấn Nà Phặc.Để ĐL Ngân Sơn thí nghiệm định kỳ MBA tại TBA Nà Phặc 1
Điện lực Ngân Sơn8:309:30TBA Nà Phặc 2 - ĐDK371 E26.1Tiểu khu 2 thuộc Thị trấn Nà phặcĐể Đl Ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà phặc 2
Điện lực Ngân Sơn9:3010:30TBA Nà Phặc 3 - ĐDK371E26.1Thôn Nà Kèng, Nà Làm thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà phặc 3
05/03/2019Điện lực Ngân Sơn10:3011:30TBA Nà phặc 4 - ĐDK371E26.1Thôn Bó Danh, Nà chúa, Nà nầy, củm lầy, Nà Pán thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà Phặc 4
Điện lực Ngân Sơn13:0014:00TBA Nà phặc 5 - ĐDK371E26.1Tiểu khu 3, thôn khuổi tinh thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà Phặc 5
Điện lực Ngân Sơn14:0015:00TBA Nà phặc 7 - ĐDK371E26.1Thôn Cốc Pái, Nà Tò thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà Phặc 7
Điện lực Ngân Sơn15:0016:00TBA Bản Mạch - ĐDK371E26.1Thôn Bản Mạch thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Bản Mạch
Điện lực Ngân Sơn16:0017:00TBA Nà Khoang - ĐDK371E26.1Thôn Nà Khoang thuộc TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà Khoang
06/03/2019Điện lực Ngân Sơn7:308:30TBA Lãng Ngâm 1 -ĐDK371E26.1Thôn Nà Vài, Bó Tình xã Lãng ngâm TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Lãng Ngâm 1
Điện lực Ngân Sơn8:309:30TBA Lãng Ngâm 2 - ĐDK371E26.1Thôn Nà Lạn, Khuổi Bốc slam Pác TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Lãng Ngâm 2
Điện lực Ngân Sơn9:3010:30TBA Lãng Ngâm 3 - ĐDK371E26.1Thôn Bó Lếch, Bản Khét, Phặc lốm Xã Lãng Ngâm TT Nà PhặcĐể ĐL ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Lãng Ngâm 3
Điện lực Ngân Sơn10:3011:30TBA Nà Tòng - ĐDK371E26.1Thôn Nà tÒNG Xã Lãng Ngâm TT Nà PhặcĐể ĐL Ngân Sơn thí nghiệm MBA tại TBA Nà Tòng
07/03/2019Điện lực Chợ Đồn7:308:30ĐZ 0,4kV sau TBA Bằng Lãng 1Thôn Bản Lắc xã Bằng LãngLấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn8:409:40ĐZ 0,4kV sau TBA Bằng Lãng 1Thôn Nà Duồng, Khuổi Tặc Xã Bằng Lãng Lấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn11:0012:00đường dây 0,4kV sau TBA Lương Bằng 3Thôn Bản Đó xã Lương Bằng huyện Chợ Đồn-BKLấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp
08/03/2019Điện lực Chợ Đồn8:409:40Đường dây 0,4kV sau TBA Lương Bằng 1Thôn Nà Tẳng, Bản Trang xã_Lương Bằng huyện Chợ Đồn-BKLấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn9:5010:50Đường dây 0,4kV sau TBA Nghĩa Tá 1Thôn Nà Đeng xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn-BKLấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp
Điện lực Chợ Đồn11:0012:00Đường dây 0,4kV sau TBA Nghĩa Tá 3 Thôn Nà Tông, Nà Khằn, Nà Đẩy xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn-BK Lấy mẫu dầu và thí nghiệm định kỳ máy biến áp

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home