Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, July 16, 2019
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
18/07/2019Điện lực TX Bắc Kạn6:0017:00Lộ A ĐZ 0,.4kV sau TBA Phặc TràngThôn Phặc Tràng xã Dương QuangĐấu nối chuyển lưới, di chuyển hòm công tơ
Điện lực TX Bắc Kạn6:0011:00ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Sơn 4Thôn Nà Khu xã Tân SơnVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Sơn 4
19/07/2019Điện lực TX Bắc Kạn6:0011:00ĐZ 0,4kV sau TBA Dương QuangThôn Nà Pài, Bản Pẻn xã Dương QuangVệ sinh công nghiệp ĐZ 0,4 KV
20/07/2019Điện lực TX Bắc Kạn6:0016:00Nhánh rẽ TBA Huyền Tụng 2 sau CD 471-7/22B-1DZ 471 E26.1Tổ Nà Pam, Chí lèng, Tổng Lẻng, Khuối Pái, Bản Vẻn ngoài Phường Huyền Tụng, Tổ 1A phường Đức XuânSCTX nối dây vị trí 22.8, VSCN ĐZ và TBA Nhánh rẽ TBA Huyền Tụng 2 DZ 471 E26.1

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home