Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Wednesday, February 22, 2017
  
Minimize


  Điện lực Chợ Mới

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Thị Xã

    Địa chỉ : Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ba Bể

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Bạch Thông

    Địa chỉ : Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Đồn

    Địa chỉ : Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Na Rì

    Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ngân Sơn

    Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Pác Nặm

    Địa chỉ : Xã Bộc Bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn


  Phân Xưởng Thí Nghiệm & Đo Lường Điện

    Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Mới

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Thị Xã

    Địa chỉ : Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ba Bể

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Bạch Thông

    Địa chỉ : Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Đồn

    Địa chỉ : Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Na Rì

    Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ngân Sơn

    Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Pác Nặm

    Địa chỉ : Xã Bộc Bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn


  Phân Xưởng Thí Nghiệm & Đo Lường Điện

    Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

 QuangCao-02
Minimize  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home