Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Tuesday, March 28, 2017
  
Minimize

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công Ty Trưởng Ban
2 Ông : Nguyễn Ngọc Lương
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Ty Phó Ban
3 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chánh văn phòng Công Ty
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Dương Mạnh Hùng Trưởng phòng Kỹ Thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh Doanh Điện Năng
Uỷ Viên
7 Ông : Lê Bá Phong
Bí thư Đoàn Thanh niên

Uỷ Viên

8 Ông : Hoàng Trọng Bắc Nhân viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công Ty Trưởng Ban
2 Ông : Nguyễn Ngọc Lương
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Ty Phó Ban
3 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chánh văn phòng Công Ty
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Dương Mạnh Hùng Trưởng phòng Kỹ Thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh Doanh Điện Năng
Uỷ Viên
7 Ông : Lê Bá Phong
Bí thư Đoàn Thanh niên

Uỷ Viên

8 Ông : Hoàng Trọng Bắc Nhân viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home