Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, February 3, 2023
  
Minimize
Văn hóa doanh nghiệp
Công nhân Điện lực Chợ Mới – PC Bắc Cạn cứu người bị tai nạn giao thông
Công nhân Điện lực Chợ Mới – PC Bắc Cạn cứu người bị tai nạn giao thông
2022-12-02 15:04
-60
Điện lực Ba Bể phát huy bản sắc văn hóa EVN tại Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2022
Điện lực Ba Bể phát huy bản sắc văn hóa EVN tại Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2022
2022-11-10 14:29
-82
Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn triển khai các hoạt động của Hành trình Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
Đội QLVH Lưới điện cao thế Bắc Kạn triển khai các hoạt động của Hành trình Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
2022-10-06 16:45
-117
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia các hoạt động tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia các hoạt động tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
2022-08-02 15:53
-182
CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia chương trình hành trình đỏ “Kết nối dòng máu việt” 2022
CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia chương trình hành trình đỏ “Kết nối dòng máu việt” 2022
2022-07-14 14:36
-201
Đời này ơn anh!
Đời này ơn anh!
2022-06-30 15:56
-215
Nữ kỹ sư Công nghệ thông tin – Giỏi việc nước, đảm việc nhà
Nữ kỹ sư Công nghệ thông tin – Giỏi việc nước, đảm việc nhà
2022-06-30 15:46
-215
Công nhân Điện lực Na Rì cứu giúp người bị tai nạn giao thông
Công nhân Điện lực Na Rì cứu giúp người bị tai nạn giao thông
2021-09-27 13:46
-491
Những bông hoa Tháng 5
Những bông hoa Tháng 5
2020-05-22 11:48
-984
Gặp mặt, chia tay CBCNV về nghỉ chế độ hưu trí - Một nét đẹp văn hóa ngành Điện.
Gặp mặt, chia tay CBCNV về nghỉ chế độ hưu trí - Một nét đẹp văn hóa ngành Điện.
2018-09-07 08:23
-1607
12
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home