Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, July 3, 2022
  
Minimize
Chuyển đổi số
Báo hiếu mẹ cha nhờ không tiền mặt
Báo hiếu mẹ cha nhờ không tiền mặt
2022-06-29 15:16
-2
Chuyển đổi số tác động đến quản trị tài chính như thế nào?
Chuyển đổi số tác động đến quản trị tài chính như thế nào?
2022-06-15 15:34
-16
PC Bắc Kạn: Chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động để vận hành hệ thống điện an toàn và hiệu quả hơn
PC Bắc Kạn: Chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động để vận hành hệ thống điện an toàn và hiệu quả hơn
2022-06-10 11:11
-21
Bộ phận kế toán thực hiện chuyển đổi số như thế nào?
Bộ phận kế toán thực hiện chuyển đổi số như thế nào?
2022-06-10 10:41
-21
Sản phẩm SmartEVN được trao Giải Sao Khuê 2022
Sản phẩm SmartEVN được trao Giải Sao Khuê 2022
2022-05-05 15:57
-57
EVN bắt nhịp xu thế tự động hóa
EVN bắt nhịp xu thế tự động hóa
2022-05-05 15:54
-57
EVNICT công bố hệ thống tiếp nhận hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng
EVNICT công bố hệ thống tiếp nhận hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng
2022-04-27 14:03
-65
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn đào tạo kiến thức quản trị, vận hành thiết bị hệ thống mạng OT
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn đào tạo kiến thức quản trị, vận hành thiết bị hệ thống mạng OT
2022-04-26 16:45
-66
Số hóa hồ sơ nhân sự tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Số hóa hồ sơ nhân sự tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
2022-04-12 09:46
-80
Điện lực Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt số hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán
Điện lực Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt số hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán
2022-04-12 08:34
-80
12345678
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home