Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
Chuyển đổi số
Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện tại PC Bắc Kạn
Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện tại PC Bắc Kạn
2023-10-16 17:34
-50
Điện lực Chợ Mới - PC Bắc Kạn chú trọng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng mùa nắng nóng
Điện lực Chợ Mới - PC Bắc Kạn chú trọng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng mùa nắng nóng
2023-07-31 17:32
-127
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tiết kiệm điện.
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tiết kiệm điện.
2023-07-31 11:06
-127
Điện lực Thành phố Bắc Kạn chủ động triển khai chuyển đổi số trên mọi mặt sản xuất kinh doanh
Điện lực Thành phố Bắc Kạn chủ động triển khai chuyển đổi số trên mọi mặt sản xuất kinh doanh
2023-07-29 11:45
-129
Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống ắc quy
Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống ắc quy
2023-06-20 17:55
-168
Đồng hồ đo điện thông minh AMI có gì nổi bật?
Đồng hồ đo điện thông minh AMI có gì nổi bật?
2023-05-30 09:07
-189
Chuyển đổi số giúp EVNSPC nâng cao hiệu quả hoạt động như thế nào?
Chuyển đổi số giúp EVNSPC nâng cao hiệu quả hoạt động như thế nào?
2023-05-30 08:53
-189
Khởi động triển khai dự án nâng cấp phần mềm an toàn lao động
Khởi động triển khai dự án nâng cấp phần mềm an toàn lao động
2023-05-16 15:53
-203
Ứng dụng công nghệ trong vận hành lưới điện trên huyện đảo Phú Quý
Ứng dụng công nghệ trong vận hành lưới điện trên huyện đảo Phú Quý
2023-05-16 15:49
-203
Điện lực Ba Bể - PC Bắc Kạn chuyển đổi số trong quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp
Điện lực Ba Bể - PC Bắc Kạn chuyển đổi số trong quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp
2023-04-28 11:11
-221
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home