Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, January 20, 2022
  
Minimize
Chuyển đổi số
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng kiểm tra thiết bị điện trên cao bằng Flycam để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Kạn ứng dụng kiểm tra thiết bị điện trên cao bằng Flycam để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.
2022-01-18 16:47
0
Ý tưởng chuyển đổi số Sử dụng phần mềm quản lý đo xa hệ thống đo đếm công tơ kết hợp với phần mềm CMIS để thực hiện cân pha san tải theo sản lượng thương phẩm.
Ý tưởng chuyển đổi số Sử dụng phần mềm quản lý đo xa hệ thống đo đếm công tơ kết hợp với phần mềm CMIS để thực hiện cân pha san tải theo sản lượng thương phẩm.
2022-01-06 10:10
-12
PC Bắc Kạn triển khai thí điểm hệ thống CMIS Mobile phục vụ công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
PC Bắc Kạn triển khai thí điểm hệ thống CMIS Mobile phục vụ công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
2021-12-31 17:21
-18
Công ty Điện lực Bắc Kạn áp dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động tại hiện trường trên phần mềm (ECP)
Công ty Điện lực Bắc Kạn áp dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động tại hiện trường trên phần mềm (ECP)
2021-12-31 10:12
-18
Chuyển đổi số - vấn đề sống còn của doanh nghiệp
Chuyển đổi số - vấn đề sống còn của doanh nghiệp
2021-12-28 17:12
-21
Bàn về lưu giữ truyền thống ngành Điện trong thời đại số
Bàn về lưu giữ truyền thống ngành Điện trong thời đại số
2021-12-23 09:54
-26
PC Bắc Kạn thực hiện số hóa quy trình tài chính kế toán
PC Bắc Kạn thực hiện số hóa quy trình tài chính kế toán
2021-12-23 09:31
-26
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ĐTXD - nâng cao hiệu quả từng bước chuyển đổi số tại PC Bắc Kạn
Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
2021-12-23 08:05
-26
Điện lực Ngân Sơn từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh
Điện lực Ngân Sơn từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh
2021-12-17 16:36
-32
Doanh nghiệp đã nhận thấy chuyển đổi số là động lực tăng trưởng
Doanh nghiệp đã nhận thấy chuyển đổi số là động lực tăng trưởng
2021-12-17 14:38
-32
12345
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home