Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, February 3, 2023
  
Minimize
Chuyển đổi số
'Các công nghệ nhà máy nhiệt điện hiệu suất cao và giảm phát thải, ứng dụng chuyển đổi số nhà máy điện'
'Các công nghệ nhà máy nhiệt điện hiệu suất cao và giảm phát thải, ứng dụng chuyển đổi số nhà máy điện'
2023-02-02 16:46
2
“Số hóa” các dịch vụ điện triệt để và toàn diện
“Số hóa” các dịch vụ điện triệt để và toàn diện
2023-02-02 16:33
2
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
2023-02-02 16:31
2
EVN chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách hàng tốt hơn
EVN chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách hàng tốt hơn
2023-02-02 16:28
2
Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
2023-02-02 15:52
2
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
2022-12-26 11:40
-36
Phòng KTGSMBĐ tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đào tạo
Phòng KTGSMBĐ tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đào tạo
2022-12-23 14:39
-39
Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành tại PC Bắc Kạn
Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành tại PC Bắc Kạn
2022-11-30 15:33
-62
Điện lực Ba Bể - PC Bắc Kạn không ngừng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Điện lực Ba Bể - PC Bắc Kạn không ngừng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
2022-11-24 20:37
-68
5 Bước Cơ Bản Của Quy Trình Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ
5 Bước Cơ Bản Của Quy Trình Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ
2022-11-21 14:36
-71
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home