Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
Thông tư 23 Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
 
2020-10-28 17:20:33

Thông tư 23 Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

www.moit.gov.vn/documents/20182/0/_VB_1600075133866_VB_TT%2023_2020_TT-BCT.pdf/a56ef672-8988-4b89-996e-9e683c0f0429

 
Tin cùng thư mục :
Quyết định số 2941 ngày 8/11/2023 của Bộ Công thương - Quy định về giá bán điện
Thông tư số 09/2023/TT-BCT
Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018
Thông tư: Số 06/2021/TT-BCT ngày 6/8/2021
Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
Thông tư 16/2014/TT-BCT về Quy định thực hiện giá bán điện
Thông tư 22-TT/BC của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home