Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV
 
2021-06-29 10:57:38

 

1

DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Thành phố Bắc Kạn

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Long Khánh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Máy cắt Recloser 24kV+phụ kiện: 01 bộ.

- Tủ RMU 24kV 1 ngăn bao gồm: 01 ngăn máy cắt 630A/20kA/s cấu hình mở rộng về hai phía + phụ kiện: 05 bộ.

- Tủ RMU 24kV 5 ngăn ghép bao gồm: 03 ngăn CDPT 630A/20kA/s; 01 ngăn CDPT+CC 200A/20kA/s; 01 ngăn máy cắt 630A/20kA/s + phụ kiện: 04 tủ.

- Trang bị các thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm từ điểm đấu đường trục đến vị trí lắp máy cắt thực hiện kết nối điều khiển từ xa bằng 3G/APN.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

8.872.636.993 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

120 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

Vũ Văn Đức

 

2

DỰ ÁN: Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp, huyện Ngân Sơn

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Ngân Sơn

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Long Khánh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Trạm cắt Recloser 35kV: 02 trạm.
Kết nối 02 vị trí Recloser bằng cáp quang: Xây dựng 10km cáp quang và trang bị các thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.731.079.338 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trần Bá Dương

 3

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực phường Sông Cầu, phường Phùng Chí Kiên, phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Phường Sông Cầu, phường Phùng Chí Kiên, phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Long Khánh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 22kV: 0,4km
- Xây dựng mới đường dây 35kV: 1,2km
- Xây dựng mới trạm biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV: 03 trạm; trạm biến áp 180kVA-35(22)/0,4kV: 01 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 2,68km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

4.432.810.818 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Văn Đức

 4

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bằng Phúc, Đồng Thắng, Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Bằng Phúc, Đồng Thắng, Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty CP Thương mại  và Xây dựng Khánh Thành

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35kV: 1,7km
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 04 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 2,5km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.187.906.613 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lê Đức Lợi

 5

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH TM  & XD Tân Hiệp Phát

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35 kV: 4,02km.
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 04 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 2,23km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

5.625.751.987 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lê Đức Lợi

6

 DỰ ÁN: Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA UB Lạng San, Lạng San 3, Dương Sơn 2, huyện Na Rì.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Lạng San, Dương Sơn huyện Na Rì..

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường dây 0,4kV: 10,0km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.381.254.258 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hoàng Xuân Thắng

 7

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Côn Minh, Cư Lễ, Liêm Thủy, huyện Na Rì.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Côn Minh, Cư Lễ, Liêm Thủy, huyện Na Rì.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35kV: 2,10km
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 05 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 7,58km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

5.226.387.324 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hoàng Xuân Thắng

 8

DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cao Thượng, Thượng Giáo, Khang Ninh, huyện Ba Bể.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Cao Thượng, Thượng Giáo, Khang Ninh, huyện Ba Bể.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Long Khánh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35kV: 0,23km
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 01 trạm; 180kVA-35/0,4kV: 03 trạm; 250kVA-35/0,4kV: 01 trạm.
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 4,55km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

4.335.372.820 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trần Bá Dương

9

 DỰ ÁN: Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA Quang Phong 2, Quang Phong 3, Lương Thượng 2, Bản Giang, huyện Na Rì.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Quang Phong, Lương Thượng, Bản Giang huyện Na Rì.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường dây 0,4kV: 13,0km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.951.247.307 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hoàng Xuân Thắng

10

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cường Lợi, Lương Thượng, Kim Hỷ, huyện Na Rì.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Cường Lợi, Lương Thượng, Kim Hỷ huyện Na Rì.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35 kV: 1,1km.
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 03 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 0,27km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.009.434.676 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hoàng Xuân Thắng

11

DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Thanh Thịnh, Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Thanh Thịnh, Nông Hạ huyện Chợ Mới.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH TM  & XD Tân Hiệp Phát

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35 kV: 1,63km.
- Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV: 03 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 3,06km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.413.907.520 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

Lê Đức Lợi

 

12

 DỰ ÁN: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Tư vấn điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Long Khánh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới đường dây 35kV: 0,30km
- Xây dựng mới trạm biến áp 400kVA-35(22)/0,4kV: 02 trạm
- Cải tạo, xây dựng mới đường dây 0,4kV: 1,50km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.621.409.883 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

01/03/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

45 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Văn Đức

 

 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home