Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)
 
2021-09-09 14:17:16

 

DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Bắc Kạn

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT (BCNCKT)

Tổ Tư vấn thiết kế công trình điện - Công ty Điện lực Bắc Kạn.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Tổ Tư vấn thiết kế công trình điện - Công ty Điện lực Bắc Kạn.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Điện lực Bắc Kạn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây lắp Hà Thành

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Triển khai MDMC tại 03 lộ trung áp 35kV sau các TBA 110kV Bắc Kạn và TBA 110kV Chợ Đồn, quy mô chính:

- Cải tạo và xây dựng mới 8,0km tuyến đường dây trung áp, trong đó:

+ Tuyến cáp ngầm 35kV xây dựng mới 01 mạch, 01 đoạn tuyến bằng cáp Cu-120 với tổng chiều dài 1,60 km.

+ Tuyến đường dây trên không 35kV xây dựng mới 01 mạch, 01 đoạn tuyến bằng dây AC-95 với tổng chiều dài 1,60 km.

+ Tuyến đường dây trên không 35kV cải tạo 01 mạch, 01 đoạn tuyến từ dây AC-50 lên AC-95 với tổng chiều dài 4,80 km.

- Bổ sung mới các thiết bị đo đếm, đóng cắt, trong đó:

+ Thiết bị máy cắt Recloser 35kV: 02 bộ.

+ Thiết bị đo đếm 35kV: 02 điểm.

+ Thiết bị cầu dao phụ tải 35kV: 02 bộ.

- Xây dựng kênh truyền 3G/APN để kết nối các recloser lắp đặt mới về trung tâm điều khiển xa.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

13.462.698.396 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

08/07/2021

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

90 ngày

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Văn Đức; Điện thoại: 0963647688

Hoàng Xuân Thắng; Điện thoại: 0977208999

 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home