Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, January 20, 2022
  
Minimize
 
Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2021
 
2021-10-02 20:34:48

 

Quý  III năm 2021, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thời cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết diễn biến có nhiều diễn biến cực đoan và tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp.

          - Điện thương phẩm Qúy III năm 2021 đạt 70.906.980 kWh, đạt 97,8% so với kế hoạch của Công ty (72.476.000 kWh), so với cùng kỳ tăng 9,02%.

          Điện thương phẩm luỹ kế đến Tháng 9/2021 đạt 185.874.363 kWh tăng 11,60% so với cùng kỳ năm 2020 (166.550.243 kWh), đạt 75,87% so với kế hoạch EVNNPC giao (245.000.000 kWh).

          - Tỷ lệ tổn thất điện năng Quý III năm 2021 đạt 3,96% tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2020 (3,89%).

           Tỷ lệ tổn thất điện năng đết hết tháng 9/2021 đạt 6,33 % tăng 0,43% so với kế hoạch EVNNPC giao năm 2020 (5,90%).

          - Giá bán Quý III đạt 1.927,56 đ/kWh tăng 38,32 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2020 (1.889,24 đ/kWh).

          Giá bán Lũy kế đạt 1.914,94 đ/kWh tăng 2,94 đ/kWh so với kế hoạch EVNNPC giao (1.912,00 đ/kWh), tăng 51,77 đ/kWh so với cùng kỳ (1.863,18 đ/kWh).

          - Thay thế công tơ định kỳ Quý III/2021 là 4.210/ 5.182 đạt tỷ lệ 81,24%, trong đó: công tơ 1 pha: 3.532/ 4.258 chiếc, đạt 82,95%, công tơ 3 pha: 678/ 924 chiếc đạt: 73,38%.

          Thay thế công tơ định kỳ lũy kế 9 tháng năm 2021 đạt 22.614/ 22.505 chiếc đạt 100,48% kế hoạch EVNNPC giao năm 2021, trong đó: công tơ 1pha 19.799/ 19.012 đạt: 104,14%, công tơ 3 pha 2.815/ 3.493 chiếc đạt: 80,59%.

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và lũy kế cả năm 2021 của Công ty Điện lực Bắc Kạn
Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra mắt "Cẩm nang sử dụng điện thông minh"
Lễ phát động tuần lễ hồng EVN lần thứ VII
Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra mắt sản phẩm chuyển đổi số lĩnh vực Tài chính kế toán và Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng
Kết quả thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ Hồng EVN lần thứ VII
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021
EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XV
EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2021, nhiệm vụ công tác tháng 11/2021
Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2021
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home