Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, May 21, 2022
  
Minimize
 
PC Bắc Kạn thực hiện số hóa quy trình tài chính kế toán
 
2021-12-23 09:31:14
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, mục tiêu công tác Chuyển đổi số trong EVN và các đơn vị thành viên sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong giai đoạn 2021-2022 và sẽ thực hiện về đích trong năm 2022.
Để hoàn thành kế hoạch số hóa, đưa các Quy trình chính thức đi vào vận hành theo chỉ đạo của Tổng công ty. Phòng Tài chính kế toán PC Bắc Kạn đã xây dựng Quy trình nội bộ số hóa lĩnh vực tài chính kế toán tại Công ty Điện lực Bắc Kạn. 
Qua hơn 03 tháng vận hành thử nghiệm (UAT) phần mềm số hóa các quy trình thuộc lĩnh vực Tài chính kế toán, dưới sự hướng dẫn của Ban tài chính kế toán Tổng công ty, nhà thầu FPT và Cục tin học hóa. Kết quả nhập liệu kiểm thử cơ bản các phòng, đơn vị đã nắm bắt và thao tác được các nghiệp vụ phải thực hiện trong Quy trình.
 
 
Ngày 26/10/2021, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức hội nghị giải đáp vướng mắc triển khai nhập số liệu  vận hành chính thức Quy trình chuyển đổi số lĩnh vực tài chính từ ngày 1/10/2021
Tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng các phòng Công ty, và Giám đốc các Điện lực cùng toàn thể CBCNV thực hiện vận hành truyền hình trực tuyến đến 7 điểm cầu các Điện lực trực thuộc.
Bà Ngô Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bắc Kạn nêu rõ: Chuyển đổi số lĩnh vực tài chính là nhiệm vụ trọng tâm; Số hóa thông tin chuyển đổi dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng kỹ thuật số; Số hóa quy trình áp sụng công nghệ để tự động hóa quy trình hiện tại; Số hóa toàn diện: Quản trị trên vận hành trên nền tảng số. Việc chuyển đổi số lĩnh vực tài chính kế toán sẽ giúp ta cập nhật số liệu hàng ngày, hàng tuần, kiểm soát được chính xác tình hình luân chuyển hồ sơ thanh quyết toán phục vụ cho công tác quản trị kinh doanh của Công ty.
Để vận hành thông suốt Quy trình chuyển đổi số lĩnh vực tài chính tại Công ty Điện lực Bắc Kạn, P5-Công ty đã trình bày 6 lưu đồ tác nghiệp quy trình nội bộ tài chính do Công ty xây dựng và hướng dẫn các thành viên trong Ban chuyển đổi số Công ty thao tác nhập liệu và phê duyệt hồ sơ tài chính trên phần mềm số hóa tài chính.
1. QUY TRÌNH CẤP PHÁT
2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
3. QUY TRÌNH MUA SẮM
4. QUY TRÌNH GIẢI NGÂN
5. QUY TRÌNH THANH XỬ LÝ
6. QUY TRÌNH THANH TOÁN ĐIỆN MUA NGOÀI
Bà Ngô Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bắc Kạn Công ty nhấn mạnh: toàn Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là nhiệm vụ then chốt năm 2021 và các năm tiếp theo. Chuyển đổi số lĩnh vực tài chính đã đạt được những kết quả tích cực, các thành phần tham gia Ban chuyển đổi số của Công ty cần nỗ lực hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ cơ sở dữ liệu đưa vào phần mềm để đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty và Công ty Điện lực Bắc Kạn./.
Nguyễn Thị Thu Hường - Phòng TCKT
 
 
Tin cùng thư mục :
Sản phẩm SmartEVN được trao Giải Sao Khuê 2022
EVN bắt nhịp xu thế tự động hóa
EVNICT công bố hệ thống tiếp nhận hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn đào tạo kiến thức quản trị, vận hành thiết bị hệ thống mạng OT
Số hóa hồ sơ nhân sự tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Điện lực Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt số hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số của EVNNPC
Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số: Cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống
Chuyển đổi số - EVN tạo bước đi đột phá
EVNCONNECT mang lại lợi ích cho khách hàng như thế nào?
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home