Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize
 
Điện lực Chợ Đồn đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
 
2022-09-20 16:26:58


Công nhân Điện lực Chợ Đồn vệ sinh công nghiệp TBA khách hàng 

Điện lực Bắc Kạn giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ SXKD khác. Hiện nay đơn vị đang triển khai các loại hình dịch vụ điện khác như: Tư vấn thiết kế; giám sát, xây lắp công trình; thí nghiệm định kỳ TBA khách hàng; sửa chữa điện, quản lý vận hành lưới điện, nghiệm thu lưới điện khách hàng; khảo sát, đấu nối công trình điện; lắp dây sau công tơ, di chuyển công tơ. Đây là lĩnh vực công tác rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch, đa dạng hóa các dịch vụ điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hang, tạo sự đồng thuận đối với khách hàng, minh bạch, công khai các dịch vụ mà ngành điện đang thực hiện.

Năm 2022, Điện lực Chợ Đồn được Công ty Điện lực Bắc Kạn giao chỉ tiêu đối với dịch vụ điện lực là 1.588,07 triệu đồng. Để thực hiện đạt chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm Ban giám đốc Điện lực đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến đến từng CBCNV về vai trò của công tác này, nâng cao nhận thức của CBCNV về vị trí, tầm quan trọng của công tác SXKD khác, thúc đẩy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chung của đơn vị. Đồng thời, mỗi CBCNV phải là một tuyên truyền viên để khách hàng và người dân biết các dịch vụ điện lực mà đơn vị đang cung cấp. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề, đặc biệt là nhắc nhở CBCNV thực hành tốt văn hóa giao tiếp với khách hàng để chất lượng dịch vụ không ngừng được hoàn thiện về mọi mặt.
8 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ điện của Điện lực Chợ Đồn đạt 479.475.180 đồng – con số tuy còn khiêm tốn do đơn vị hoạt động trên địa bàn huyện miền núi nhiều khó khăn, dân cư phân tán, hoạt động công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nhưng với mục tiêu, đạt kế hoạch Công ty giao, toàn thể CBCNV Điện lực Chợ Đồn đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./. 
Nguyễn Văn Dũng - Điện lực Chợ Đồn
 
 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Chợ Mới triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn dịp lễ 2.9.2023
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả trên địa bàn huyện Na Rì
Các biện pháp giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Điện lực Pác Nặm
Điện lực Ba Bể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Điện lực Ngân Sơn đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Điện lực Chợ Đồn đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2023
Điện lực Thành phố Bắc Kạn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Điện lực Chợ Mới đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tại địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Điện lực Ngân Sơn thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home