Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: VTTB, TS THU HỒI, Ứ ĐỌNG, KÉM MẤT PHẨM CHẤT, CHẤT RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2022
 
2022-12-04 16:36:49

 Chi tiết tại đường link:

https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/vttb-ts-thu-hoi-u-dong-kem-mat-pham-chat-chat-ran-cong-nghiep-thong-thuong-thanh-ly-dot-1-nam-2022-176379.html

 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home