Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, March 31, 2023
  
Minimize
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
 
2023-02-02 15:52:08

Chuyển dữ liệu đo xa sang hệ thống máy chủ mới

Hiện nay, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT, Công ty Điện lực Bắc Kạn luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng) CNTT trong quản lý, vận hành hệ thống điện tại đơn vị. 

Trong lĩnh vực kỹ thuật – vận hành, Công ty đã triển khai áp dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật, số hóa sơ đồ lưới điện, quản lý các thông số của các thiết bị trên lưới điện, tính toán tổn thất kỹ thuật lưới điện…
Hệ thống cáp quang  được chú trọng đầu tư xây dựng, với gần 1000km, đi trên các đường dây 110kV, đường dây trung thế, thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống kết nối điều khiển các thiết bị đường dây... Việc triển khai các ứng dụng quản lý điều hành và kết nối các thiết bị điều khiển thông minh trên lưới điện với trung tâm điều khiển xa giúp việc khai thác được các thông số vận hành trên lưới điện, tính toán chính xác và đưa ra phương thức vận hành tối ưu. Ứng dụng CNTT giúp tự động hoá công tác vận hành lưới điện, xoá bỏ chế độ có người trực tại các TBA 110kV. Hiện tại đã kết nối về Trung tâm Điều khiển xa 80/82 Recloser, 19 LBS; đã chuyển 02 TBA 110kV E26.1 Bắc Kạn, E26.2 Chợ Đồn sang chế độ không người trực; 04 mạch vòng DMS đường dây 35kV vận hành ổn định.
 
 
Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt với 82.391/ 94.435 hợp đồng, đạt 87,25% tăng 3,6% so với kế hoạch NPC giao. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%.  Công tác thu thập dữ liệu từ xa công tơ điện tử: Đo xa qua DCU 569/984 TBA với 65.695 công tơ. Đo xa qua Modem với1.167 điểm đo, năm 2022 đơn vị đã tiến hành thay thế 10.422 công tơ đạt 100%. 
Trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đồng bộ áp dụng các phần mềm như: Quản trị nhân sự HRMS, tài chính kế toán (ERP), văn phòng điện tử (Doffice)… đã thay thế phương pháp truyền thống, giúp khai thác số liệu kịp thời, chính xác, hỗ trợ đắc lực trong việc giải quyết các vấn đề trong công tác quản trị doanh nghiệp.
Trong công tác đầu tư xây dựng, 100% các gói thầu được thực hiện đấu thầu điện tử trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, qua các hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Cập nhật hồ sơ điện tử đầy đủ các dự án trên phần mềm IMIS 2.0.
 
Về công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năm 2022 CBCNV Phòng CNTT nghiên cứu xây dựng Phần mềm tự động thu thập log (thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của các thiết bị VT-CNTT trong hệ thống mạng OT và IT, sản phẩm đã được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Việc áp dụng CNTT tuy đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn, do trình độ CNTT của nhiều CBCNV còn chưa đáp ứng, nhiều trang thiết bị thuộc thế hệ cũ, lạc hậu, khách hàng sinh sống tại vùng nông thôn miền núi ít có điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ, Internet, do đó việc triển khai các ứng dụng CNTT tương tác đến khách hàng hạn chế, chưa phát huy hiệu quả của công nghệ mới đến khách hàng… 
Để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT, Công ty điện lực Bắc Kạn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT theo từng giai đoạn, xây dựng chi tiết, các mục tiêu, kế hoạch đầu tư cho phát triển hệ thống CNTT, từ đó cụ thể hóa kế hoạch từng năm, từng lĩnh vực nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch NPC giao.
Nguyễn Văn Khoa – Phòng Công nghệ thông tin
 
 
Tin cùng thư mục :
Ứng dụng Portal trong thực hiện công tác báo cáo
Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành Điện và tăng cường vai trò của nữ giới
12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 được đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Trường hợp được miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
EVNHCMC vào Top 50 Bảng xếp hạng lưới điện thông minh thế giới
'Các công nghệ nhà máy nhiệt điện hiệu suất cao và giảm phát thải, ứng dụng chuyển đổi số nhà máy điện'
“Số hóa” các dịch vụ điện triệt để và toàn diện
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
EVN chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách hàng tốt hơn
EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home