Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
Công ty Điện lực Bắc Kạn: Đa dạng hóa trong lĩnh vực thanh toán tiền Điện
 
2018-08-29 08:03:39

      Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hộị được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018. Theo đó, đối với dịch vụ thanh toán tiền điện, đến năm 2020 có 70% Công ty Điện lực chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua Ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua Ngân hàng.