Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
 
2023-04-26 11:36:17

Kiểm tra viên Điện lực và khách hàng sử dụng APP- ứng dụng hiện trường trong công tác KTGSMBĐ

Trong những năm qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện KTGSMBĐ luôn đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng Công ty nâng cao giá bán điện, giảm tổn thất và đảm bảo việc sử dụng điện của khách hàng ngày càng an toàn, hiệu quả và đúng quy định. 

Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện là hoạt động đặc thù của ngành Điện. Do vậy nhiệm vụ kiểm tra, phúc tra và chấn chỉnh các vấn đề tồn tại trong mua bán điện luôn được PC Bắc Kạn quan tâm thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Điều này góp phần đảm bảo sự công bằng cho cả bên mua cũng như bên bán điện. 
 
Từ năm 2022, PC Bắc Kạn đã thực hiện chuyển đổi số thành công trong công tác KTGSMBĐ, sử dụng ứng dụng hiện trường (APP) trên thiết bị Mobile để thực hiện lập biên bản hiện trường, việc tính toán truy thu/bồi thường trong các trường hợp sai sót và vi phạm sử dụng điện được làm hoàn toàn trên chương trình Quản lý khách hàng CMIS3. 
Việc sử dụng APP hiện trường và vận hành tốt phân hệ KTGSMBĐ trên CMIS3 bước đầu góp phần tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác KTGSMBĐ. Việc lập biên bản trực tiếp bằng APP trên thiết bị smartphone nhanh chóng hơn so với lập trên bản giấy thủ công như trước, giúp rút ngắn thời gian thực hiện và thuận tiện cho kiểm tra viên điện lực cũng như khách hàng sử dụng điện. Tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, nâng cao năng suất lao động. Nâng cao hiệu quả kiểm tra sử dụng điện. Giúp tính toán nhanh gọn, chính xác, công khai, minh bạch cho khách hàng. 
Trong năm 2022 PC Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra được 30.717 lượt khách hàng, chiếm » 31% so với tổng số khách hàng sử dụng điện. Thực hiện kiểm tra lập biên bản trên App hiện trường đạt tỷ lệ 96% so với tổng số lượt kiểm tra . Xử lý 54 trường hợp vi phạm sử dụng điện. Trong đó có 01 trường hợp trộm cắp điện; 53 trường hợp vi phạm mục đích sử dụng điện. Và 391 trường hợp hư hỏng hệ thống đo đếm. Tổng số tiền truy thu, bồi thường do hư hỏng hệ thống đo đếm và vi phạm sử dụng điện trên 458 triệu đồng, bằng 70% so với năm 2021. Đã góp phần làm tăng giá bán điện lũy kế hết tháng 12/2022: » 1,545 đồng/kWh, và làm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Công ty là 0,037%.
Thời gian tới toàn Công ty sẽ tiếp tục vượt mọi khó khăn, đoàn kết nội bộ, tăng cường hơn nữa việc ứng dụng số hóa trong công tác KTGSMBĐ. Để góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề của năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong công tác KTGSMBĐ cũng như trong mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát mua bán điện trên APP - ứng dụng hiện trường đạt 100% tổng số lượt số lượt kiểm tra.

Mạc Thu Hương – Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện
 
 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home