Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
 
PC Bắc Kạn hưởng ứng, thực thi có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
 
2023-11-08 10:24:04

 

Thực hiện Ngày pháp luật (9/11) các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hưởng ứng, thực thi với nhiều hoạt động, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật.
 
Trên cơ sở Văn bản số 2660/EVNNPC- PC ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (NCHXHCNVN); Văn bản số 5037/EVNNPC-PC ngày 30/10/2023 về việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, năm 2023, PC. Bắc Kạn đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.
Thông qua đơn vị xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực thi Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị với nhiều hình thức như: phổ biến các văn bản Pháp luật, quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của Tập đoàn, Tổng công ty mới ban hành đến CBCNV để thực hiện; rà soát đánh giá tác động các văn bản pháp luật và dưới luật mới, có tác động đến các QCQLNB của Tập đoàn, Tổng công ty của Công ty và đơn vị để có đề xuất điều chỉnh QCQLNB phù hợp với các văn bản QPPL; Treo băng zôn, panô, áp phích khẩu hiệu… hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” tại trụ sở cổng cơ quan Công ty và trụ sở các Điện lực, Đội QLVH lưới điện Cao thế; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức. 
 
 
Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và quy chế quản lý nội bộ cho CBCNV đơn vị
 
Tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về an toàn điện trong nhân dân, phổ biến, tiếp cận pháp luật đến người dân trong quá trình sử dụng điện hàng ngày, có tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với con người và tài sản trong quá trình sản xuất… 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã góp phần nâng cao năng lực và nhận thức hiểu biết về pháp luật đối với mỗi CBCNV trong Công ty, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên đơn vị; nâng cao vai trò bảo vệ pháp luật; xây dựng Công ty Điện lực Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh.
 
 
Các Điện lực thực hiện, treo băng zon, hửng ứng ngày pháp luật năm 2023
 
Từ những kết quả thực hiện trên, có thể khẳng định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PC Bắc Kạn đã từng bước đi vào cuộc sống, của mỗi CBCNV trong Công ty, trở thành nhiệm vụ pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong toàn Công ty; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Công ty Điện lực Bắc Kạn, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực thi quyền làm chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Lê Văn Đức – Phòng Thanh tra, bảo vệ và pháp chế
 
 
 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Kạn tham dự hội nghị Tập huấn tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
PC Bắc Kạn: Lan tỏa thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng” từ những giọt máu hồng
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 11 năm 2023
Đoàn vận động viên Công ty Điện lực Bắc Kạn tham dự Giải quần vợt tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu để phát triển bền vững
PC Bắc Kạn thực hiện tổ chức thi định kỳ sát hạch CNTT theo chức danh công việc năm 2023
Cách tính hóa đơn tiền điện
Công ty Điện lực Bắc Kạn công bố thông tin về các chỉ tiêu; Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 10 tháng đầu năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 10 năm 2023
MoMo uu đãi bạn mới: TẶNG Combo quà 40.000Đ tha hồ trả hóa đơn gia đình!
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home