Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 5, 2021
  
Minimize
Tin Công ty Điện lực
Quy trình đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà
Quy trình đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà
2021-12-02 13:48
0
Minh bạch hóa kinh doanh điện năng thông qua công tơ điện tử.
Minh bạch hóa kinh doanh điện năng thông qua công tơ điện tử.
2021-12-02 11:43
0
Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến Công ty tổ chức họp xét Quý IV năm 2021
Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến Công ty tổ chức họp xét Quý IV năm 2021
2021-12-02 11:22
0
Phòng Kế hoạch & Vật tư thực hiện số hóa ứng dụng trong quy trình nhập xuất vật tư.
Phòng Kế hoạch & Vật tư thực hiện số hóa ứng dụng trong quy trình nhập xuất vật tư.
2021-12-01 17:24
-1
Ông Bùi Lê Cường, Thành viên Hội đồng Thành viên EVNNPC làm việc tại PC Bắc Kạn
Ông Bùi Lê Cường, Thành viên Hội đồng Thành viên EVNNPC làm việc tại PC Bắc Kạn
2021-11-26 08:01
-6
Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ xã Sỹ Bình xây dựng nông thôn mới.
Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ xã Sỹ Bình xây dựng nông thôn mới.
2021-11-23 17:01
-9
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn công tác truyền thông.
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn công tác truyền thông.
2021-11-17 14:10
-15
Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC tổ chức họp định kỳ tháng 11/2021
Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC tổ chức họp định kỳ tháng 11/2021
2021-11-17 13:46
-15
PC Bắc Kạn tổ chức lớp Đào tạo Kỹ năng mềm cho CBCNV trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp
PC Bắc Kạn tổ chức lớp Đào tạo Kỹ năng mềm cho CBCNV trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp
2021-11-15 10:33
-17
Video clip Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn - dấu ấn một nhiệm kỳ
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn - dấu ấn một nhiệm kỳ
2021-11-15 10:06
-17
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home