Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize
Tin Công ty Điện lực
Thông cáo báo chí tháng 8 năm 2023 - Công ty Điện lực Bắc Kạn
Thông cáo báo chí tháng 8 năm 2023 - Công ty Điện lực Bắc Kạn
2023-09-11 07:52
-10
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 8 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 8 năm 2023
2023-09-07 08:22
-14
Ghi nhận thực hiện tốt công tác chấp hành các Quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Ghi nhận thực hiện tốt công tác chấp hành các Quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
2023-08-10 11:16
-42
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 7 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 7 năm 2023
2023-08-07 10:46
-45
PC Bắc Kạn tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyên năm học 2022 - 2023
PC Bắc Kạn tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2022 - 2023
2023-08-05 18:06
-47
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
2023-07-31 16:08
-52
PC Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2023
PC Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2023
2023-07-19 15:20
-64
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
2023-07-10 10:33
-73
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 6 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Kạn với công tác nâng cao độ hài lòng của khách hàng tháng 6 năm 2023
2023-07-05 10:33
-78
Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tiết kiệm điện mùa cao điểm
Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tiết kiệm điện mùa cao điểm
2023-06-29 15:17
-84
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home