Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, February 3, 2023
  
Minimize
Thông tin dự án
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: VTTB, TS THU HỒI, Ứ ĐỌNG, KÉM MẤT PHẨM CHẤT, CHẤT RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2022
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: VTTB, TS THU HỒI, Ứ ĐỌNG, KÉM MẤT PHẨM CHẤT, CHẤT RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2022
2022-12-04 16:36
-58
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản
2022-12-01 14:10
-61
DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)
DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)
2021-09-09 14:17
-509
DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV
DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV
2021-06-29 10:57
-581
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
2019-08-30 16:28
-1250
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
2019-08-30 16:28
-1250
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home