Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize
Thông tin dự án
Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
2023-04-26 11:36
-148
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: VTTB, TS THU HỒI, Ứ ĐỌNG, KÉM MẤT PHẨM CHẤT, CHẤT RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2022
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: VTTB, TS THU HỒI, Ứ ĐỌNG, KÉM MẤT PHẨM CHẤT, CHẤT RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2022
2022-12-04 16:36
-291
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản
2022-12-01 14:10
-294
DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)
DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Kạn theo phương án đa chia - đa nối (MDMC)
2021-09-09 14:17
-742
DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV
DỰ ÁN: Lắp đặt máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên đường dây 22kV
2021-06-29 10:57
-814
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
2019-08-30 16:28
-1483
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
Gói thầu số 02 xây dựng và lắp đặt công trình: Sửa chữa đường dây 110kV lộ 171E16.2 Cao Bằng - 171E26.1 Bắc Kạn
2019-08-30 16:28
-1483
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home