Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize
Tri ân khách hàng
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2022
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2022
2022-12-26 22:11
-269
Cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Bắc Kạn “ Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII năm 2022
Cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Bắc Kạn “ Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII năm 2022
2022-12-22 16:04
-273
Điện lực Na Rì triển khai các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 2022
Điện lực Na Rì triển khai các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 2022
2022-12-21 15:50
-274
Điện lực Chợ Đồn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Tri ân khách hàng tháng 12 năm 2022
Điện lực Chợ Đồn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Tri ân khách hàng tháng 12 năm 2022
2022-12-20 17:06
-275
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức thành công chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII năm 2022
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức thành công chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII năm 2022
2022-12-14 08:21
-281
Infographic: EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2022
Infographic: EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2022
2022-12-06 16:09
-289
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
2022-01-10 10:59
-619
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê”
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê”
2021-12-31 16:23
-629
PC Bắc Kạn: Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua Tháng Tri ân khách hàng
PC Bắc Kạn: Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua Tháng Tri ân khách hàng
2021-12-23 18:01
-637
Điện lực Pác Nặm triển khai các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2021
Điện lực Pác Nặm triển khai các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2021
2021-12-23 09:10
-637
1234
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home