Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 24, 2022
  
Minimize
Tri ân khách hàng
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
Điện lực Ba Bể triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
2022-01-10 10:59
-254
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê”
Điện lực Ngân Sơn thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê”
2021-12-31 16:23
-264
PC Bắc Kạn: Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua Tháng Tri ân khách hàng
PC Bắc Kạn: Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua Tháng Tri ân khách hàng
2021-12-23 18:01
-272
Điện lực Pác Nặm triển khai các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2021
Điện lực Pác Nặm triển khai các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2021
2021-12-23 09:10
-272
“Thắp sáng đường quê” - hiệu quả và ý nghĩa từ chương trình
“Thắp sáng đường quê” - hiệu quả và ý nghĩa từ chương trình
2021-12-21 08:46
-274
Điện lực Chợ Mới (PC Bắc Kạn) triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
Điện lực Chợ Mới (PC Bắc Kạn) triển khai tháng Tri ân khách hàng năm 2021
2021-12-17 14:14
-278
Điện lực Pác Nặm: thực hiện hiệu quả các hoạt động tri ân khách hàng năm 2020
Điện lực Pác Nặm: thực hiện hiệu quả các hoạt động tri ân khách hàng năm 2020
2020-12-29 17:57
-631
PC Bắc Kạn: Hướng tới khách hàng với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”
PC Bắc Kạn: Hướng tới khách hàng với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”
2020-12-29 17:38
-631
Điện lực thành phố Bắc Kạn: Hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020
Điện lực thành phố Bắc Kạn: Hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020
2020-12-23 11:52
-637
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin” tri ân khách hàng tại xã Kim Lư và xã Dương Sơn, huyện Na Rì.
Điện lực Na Rì thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin” tri ân khách hàng tại xã Kim Lư và xã Dương Sơn, huyện Na Rì.
2020-12-16 14:16
-644
1234
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home