Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 24, 2022
  
Minimize
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số và cuộc sống ở Việt Nam 10 năm tới: Góc nhìn từ chuyên gia
Chuyển đổi số và cuộc sống ở Việt Nam 10 năm tới: Góc nhìn từ chuyên gia
2022-09-20 11:52
-1
EVN được vinh danh 'Top doanh nghiệp Công nghiệp 4.0'
EVN được vinh danh 'Top doanh nghiệp Công nghiệp 4.0'
2022-09-20 10:31
-1
Số hóa và chuyển đổi số
Số hóa và chuyển đổi số
2022-09-19 16:16
-2
EVNNPC cung cấp dịch vụ điện hiệu quả cho khách hàng trên các nền tảng số
EVNNPC cung cấp dịch vụ điện hiệu quả cho khách hàng trên các nền tảng số
2022-09-19 16:04
-2
EVN góp phần hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia
EVN góp phần hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia
2022-09-14 16:50
-7
Phát động 2 giải thưởng về hiệu quả năng lượng năm 2022
Phát động 2 giải thưởng về hiệu quả năng lượng năm 2022
2022-09-05 09:57
-16
Điện lực Pác Nặm tích cực chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực công tác
Điện lực Pác Nặm tích cực chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực công tác
2022-08-26 10:55
-26
Điện lực Ba Bể: hiệu quả từ việc hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên nền tảng số
Điện lực Ba Bể: hiệu quả từ việc hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên nền tảng số
2022-08-02 15:53
-50
EVN tích cực đưa dịch vụ điện lên môi trường mạng
EVN tích cực đưa dịch vụ điện lên môi trường mạng
2022-07-18 16:32
-65
Áp dụng nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử, bước ngoặt trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực ĐTXD
Áp dụng nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử, bước ngoặt trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực ĐTXD
2022-07-18 16:05
-65
123456789
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home