Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 5, 2021
  
Minimize
Chuyển đổi số
'Ảo hóa' dịch vụ điện có lợi gì cho khách hàng?
'Ảo hóa' dịch vụ điện có lợi gì cho khách hàng?
2021-12-02 10:33
0
Số hóa các văn bản quy chế quản lý nội bộ tại Công ty Điện lực Bắc Kạn vào cùng Tủ sách pháp luật online tại PC Bắc Kạn
Số hóa các văn bản quy chế quản lý nội bộ tại Công ty Điện lực Bắc Kạn vào cùng Tủ sách pháp luật online tại PC Bắc Kạn
2021-12-01 08:52
-1
Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên nhóm facebook Đồng nghiệp EVN” do EVN tổ chức
Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên nhóm facebook Đồng nghiệp EVN” do EVN tổ chức
2021-12-01 08:46
-1
Hiệu quả từ công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực thành phố Bắc Kạn
Hiệu quả từ công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực thành phố Bắc Kạn
2021-12-01 08:21
-1
PC Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
PC Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
2021-12-01 08:00
-1
Điện lực Pác Nặm hoàn thành việc số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Điện lực Pác Nặm hoàn thành việc số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
2021-12-01 08:00
-1
Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành - CBM: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện.
Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành - CBM: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện.
2021-11-30 08:08
-2
EVNNPC– Chuyển mình trong không gian số
EVNNPC– Chuyển mình trong không gian số
2021-11-22 14:31
-10
Hiệu quả bước đầu từ khai thác công tơ điện tử modem mới, lắp đặt hệ thống đo đếm trung thế và đo xa công tơ qua modem tại PC Bắc Kạn.
Hiệu quả bước đầu từ khai thác công tơ điện tử modem mới, lắp đặt hệ thống đo đếm trung thế và đo xa công tơ qua modem tại PC Bắc Kạn.
2021-11-22 11:53
-10
EVN tổ chức hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số với Trường Đại học RMIT (Úc)
EVN tổ chức hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số với Trường Đại học RMIT (Úc)
2021-11-12 15:58
-20
123
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home