Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, May 21, 2022
  
Minimize
Chuyển đổi số
Sản phẩm SmartEVN được trao Giải Sao Khuê 2022
Sản phẩm SmartEVN được trao Giải Sao Khuê 2022
2022-05-05 15:57
-14
EVN bắt nhịp xu thế tự động hóa
EVN bắt nhịp xu thế tự động hóa
2022-05-05 15:54
-14
EVNICT công bố hệ thống tiếp nhận hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng
EVNICT công bố hệ thống tiếp nhận hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng
2022-04-27 14:03
-22
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn đào tạo kiến thức quản trị, vận hành thiết bị hệ thống mạng OT
Công ty Điện lực Bắc Kạn tập huấn đào tạo kiến thức quản trị, vận hành thiết bị hệ thống mạng OT
2022-04-26 16:45
-23
Số hóa hồ sơ nhân sự tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
Số hóa hồ sơ nhân sự tại Công ty Điện lực Bắc Kạn
2022-04-12 09:46
-37
Điện lực Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt số hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán
Điện lực Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt số hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán
2022-04-12 08:34
-37
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số của EVNNPC
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số của EVNNPC
2022-04-08 17:13
-41
Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số: Cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống
Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số: Cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống
2022-03-30 15:53
-50
Chuyển đổi số - EVN tạo bước đi đột phá
Chuyển đổi số - EVN tạo bước đi đột phá
2022-03-30 15:43
-50
EVNCONNECT mang lại lợi ích cho khách hàng như thế nào?
EVNCONNECT mang lại lợi ích cho khách hàng như thế nào?
2022-03-30 14:23
-50
1234567
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home