Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize
Tin Điện lực - Phòng ban
Điện lực Chợ Mới triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn dịp lễ 2.9.2023
Điện lực Chợ Mới triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn dịp lễ 2.9.2023
2023-09-02 14:44
-19
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả trên địa bàn huyện Na Rì
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả trên địa bàn huyện Na Rì
2023-09-02 14:32
-19
Các biện pháp giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Điện lực Pác Nặm
Các biện pháp giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Điện lực Pác Nặm
2023-08-31 17:19
-21
Điện lực Ba Bể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Điện lực Ba Bể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2023-08-31 17:11
-21
Điện lực Ngân Sơn đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Điện lực Ngân Sơn đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn
2023-08-31 17:01
-21
Điện lực Chợ Đồn đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2023
Điện lực Chợ Đồn đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2023
2023-08-29 17:51
-23
Điện lực Thành phố Bắc Kạn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Điện lực Thành phố Bắc Kạn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
2023-08-25 00:53
-27
Điện lực Chợ Mới đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Chợ Mới đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng
2023-08-24 22:46
-28
Công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tại địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tại địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
2023-08-14 16:52
-38
Điện lực Ngân Sơn thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn
Điện lực Ngân Sơn thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn
2023-08-14 11:22
-38
12345678910...
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home