Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 5, 2021
  
Minimize
      

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

* Tổng số cán bộ công nhân viên: Tính đến 31/12/2017 là 528 người.

* Khối lượng quản lý vận hành: Tính đến 31/12/2017.

Tổng số đường dây các loại: 3.661 km, trong đó:

- 1.664 km đường dây trung thế;

  - 1.997 km đường dây hạ thế;         

  - 803 TBA phân phối

  - Tổng số công tơ:  90.897 chiếc;

  - 122/122 xã, phường, thị trấn có lưới điện quốc gia, 96,72 % hộ được sử dụng.

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

-          Quản lý vận hành, kinh doanh bán điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

-          Đầu tư, thiết kế xây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;

-          Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV;

-          Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;

-          Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.

Các loại hình dịch vụ

    * Dịch vụ cấp điện mới

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới hạ áp;

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới trung áp;

   *Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ

Dịch vụ thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;

Dịch vụ thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;

Dịch vụ thay đổi mục đích sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi định mức sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi chủ thể HĐMBĐ;

Dịch vụ kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác;

Dịch vụ chấm dứt HĐMBĐ;

Dịch vụ gia hạn HĐMBĐ;

Dịch vụ cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi thông tin đã đăng ký;

Dịch vụ thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;

Dịch vụ báo mất điện.

     *Các dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ tra cứu thông tin;

Dịch vụ tư vấn sử dụng điện;

Dịch vụ tư vấn xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng vận hành;

Dịch vụ giải đáp kiến nghị khách hàng.

 

            Thành tích sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng nhì”. Được tặng thưởng nhiều Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

            Với phương châm “Sự thành công chỉ đạt được khi có sự thoả mãn của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ do Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp”, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin liên hệ:

* Địa chỉ: Số 01, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Điện thoại: 0209.3812.201   FAX: 0209.3870.692.

* Email: dlbackan@gmail.com

* Website: www.pcbackan.npc.com.vn

 

      

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

* Tổng số cán bộ công nhân viên: Tính đến 31/12/2017 là 528 người.

* Khối lượng quản lý vận hành: Tính đến 31/12/2017.

Tổng số đường dây các loại: 3.661 km, trong đó:

- 1.664 km đường dây trung thế;

  - 1.997 km đường dây hạ thế;         

  - 803 TBA phân phối

  - Tổng số công tơ:  90.897 chiếc;

  - 122/122 xã, phường, thị trấn có lưới điện quốc gia, 96,72 % hộ được sử dụng.

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

-          Quản lý vận hành, kinh doanh bán điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

-          Đầu tư, thiết kế xây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;

-          Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV;

-          Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;

-          Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.

Các loại hình dịch vụ

    * Dịch vụ cấp điện mới

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới hạ áp;

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới trung áp;

   *Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ

Dịch vụ thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;

Dịch vụ thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;

Dịch vụ thay đổi mục đích sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi định mức sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi chủ thể HĐMBĐ;

Dịch vụ kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác;

Dịch vụ chấm dứt HĐMBĐ;

Dịch vụ gia hạn HĐMBĐ;

Dịch vụ cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện;

Dịch vụ thay đổi thông tin đã đăng ký;

Dịch vụ thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;

Dịch vụ báo mất điện.

     *Các dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ tra cứu thông tin;

Dịch vụ tư vấn sử dụng điện;

Dịch vụ tư vấn xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng vận hành;

Dịch vụ giải đáp kiến nghị khách hàng.

 

            Thành tích sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng nhì”. Được tặng thưởng nhiều Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

            Với phương châm “Sự thành công chỉ đạt được khi có sự thoả mãn của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ do Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp”, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin liên hệ:

* Địa chỉ: Số 01, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Điện thoại: 0209.3812.201   FAX: 0209.3870.692.

* Email: dlbackan@gmail.com

* Website: www.pcbackan.npc.com.vn

 

 QuangCao-02
Minimize  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
 Thống kê
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Buchanan
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 2518

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home