Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize

TT Tên đơn vị Nơi đặt máy Nội bộ ĐT cố định FAX ĐT di động
1 BAN GIÁM ĐỐC GĐ: Dương Quang Sơn 206 3843 888   0963 268 888
PGĐ: Nguyễn Xuân Thu 302 3812 319   0985 913 999
0915 139 269
PGĐ: Ngô Văn Gia 202 3812 269   0963 268 269
PGĐ: Nguyễn Hồng Mạnh 300 3812 526   0966 355 888
2 CÔNG ĐOÀN CT. Bùi Mạnh Dũng 301 3812 215   0944 876 776
3 VP (P1) CVP: Lê Bá Phong 104 3812 201   0968 289 888
P.CVP: Triệu Đức Tụng 105     0968 118 288
P.CVP: Lâm Quốc Độ     0963 635 599 
Phòng phô tô 106      
Văn thư   222 3872 311 3870 692  
4 P. KH&VT   (P2) TP. Trần Thanh Sơn 208     0916 369 888
PP. Nguyễn Việt Hưng 210; 316     0963 869 969
Phòng Kế hoạch &VT      
5 P. TC&NS   (P3) TP: Lương Mạnh Hà 102     0963 038 668
PP. Đỗ Hùng Trường 101     0962 172 777
Y tế cơ quan 115      
6 P. KT   (P4) TP: Nguyễn Khắc Hưng 306     0966 862 268
PP: Hồ Văn Nghĩa 313     0914 703 186
PP: Nguyễn Đức Thái     0913 099 828
7 P. TCKT  (P5) KTT: Ngô Thị Thanh Thuỷ 201     0944 076 969
PP: Nguyễn Thị Thu Hường 205     0915 366 985
Phòng TCKT 207      
8 P. QLĐT  (P8) TP: Cao Diễm Thanh 309     0962 015 679
PP: Nguyễn Đức Thuận 311     0916 491 568
PP: Trần Quảng Lý 310     0963 828 829
9 P. KD  (P9) TP : Ngô Hải Linh 114     0912 001 414
PP: Nguyễn Thanh Hải 107     0918 667 559
Giao tiếp khách hàng 108 3883 555    
10 P.CNTT  (P10)                   TP: Nguyễn Văn Khoa 336     0913 999 628
PP: Nguyễn Văn Tấn 103     0962 112 268
P. CNTT 303      
11 P. TTAT       (P11) TP: Lê Minh Khương 305     0963 270 868
PP: Nghiêm Văn Khanh 304     0914 808 667
PP: Bùi Phi Khanh      0968 138 383
12 P. TTBVPC   (P12) TP: Hà Tiến Tuân 307     0855 188 333
PP. Lương Thị Mao     0919 108 828
Bảo vệ 223      
13 P. KTGSMBĐ (P16) TP: Tráng Quây Dũng 110     0963 288 299
PP: Lèng Văn Thành 111     0977 142 888
PP: Phạm Đức Linh     0917 800 699
14 P. ĐIỀU ĐỘ TP: Hà Chúc Lâm 402   3879 122 0963 168 288
PP: Cao Phương Huy   0968 000 080
15 Đội QLVH LĐCT ĐT: Nguyễn Văn Nghĩa       0917 682 689
ĐP: Nguyễn Đức Thịnh       0977 980 839
16 ĐL NGÂN SƠN GĐ: Dương Mạnh Hùng       0946 836 776
P.GĐ: Ngô Minh Hoàng       0912 373 897
PGĐ: Nguyễn Trọng Thủy       0912 488 928
Tổ trực vận hành   3834 268 3874 038  
Trực sửa chữa   3834 222    
Giao tiếp khách hàng   3834 555    
Tổ QL điện Nà Phặc   3834 444    
17 ĐL PÁC NẶM GĐ: Nguyễn Đình Giảng   3893 996   0913 790 288
PGĐ: Hoàng Đình Thảo   3893 997   0829 230 768
Phòng KH-KT-AT      
Phòng KDTH   3893 999    
Giao tiếp khách hàng   893 668    
    Đội sản xuất   3893 998    
    Tổ trực vận hành   3893 555 3893 167  
18 ĐL BA BỂ GĐ: Trần Hùng   3 894 777   0966 027 999
PGĐ: Lê Văn Trung   3 895 222   0913 283 929
PGĐ: Lê Văn Giang       0968 333 777
Phòng KH-KT-AT   3876 666    
Phòng KDTH   3895 299    
Giao tiếp khách hàng   3876 299    
Tổ trực vận hành   3894 999 3894 999  
19 ĐL THÀNH PHỐ BK GĐ: Nguyễn Văn Hưng       0913 862 528
PGĐ: Nguyễn Quang Đương   3 883 677   0912 221 934
PGĐ: Nguyễn Văn Giang       0968 363 999
Phòng KD   3 883 377    
Phòng KH-KT-AT   3 883 577    
Giao tiếp khách hàng (cơ sở 1 - TP)   3883 777    
Tổ trực vận hành   3 883 477 3871 023  
Giao tiếp khách hàng (cơ sở 2 - BT)       0943 193 222
Đội Quản lý TH 2 (cơ sở 2 - BT)   3851 777    
20 ĐL CHỢ ĐỒN GĐ: Nguyễn Vĩnh Thuận   3841 999   0963 872 728
PGĐ: Nguyễn Trường Du   3841 865   0918 210 776
    Giao tiếp khách hàng   3841 881    
    Tổ trực vận hành   3841 666 3882 148  
21 ĐL NA RÌ GĐ: Hoàng Thanh Bình   2216 888   0948 319 259 
PGĐ. Nguyễn Như Chung       0913 228 381
Phòng KD - Giao tiếp KH   2216 693    
Tổ trực vận hành   2216 217 3884 171  
Tổ điện Hảo Nghĩa   2216 218    
22 ĐL CHỢ MỚI GĐ: Phùng Ngọc Hưng   3865 777   0963 515 777
PGĐ:Nguyễn Anh Lâm   3965 788   0942 699 576
Phòng KT-AT   3965 781    
Phòng KDTH   3965 782    
Giao tiếp khách hàng   3862 777    
Tổ trực vận hành   2215 216    

TT Tên đơn vị Nơi đặt máy Nội bộ ĐT cố định FAX ĐT di động
1 BAN GIÁM ĐỐC GĐ: Dương Quang Sơn 206 3843 888   0963 268 888
PGĐ: Nguyễn Xuân Thu 302 3812 319   0985 913 999
0915 139 269
PGĐ: Ngô Văn Gia 202 3812 269   0963 268 269
PGĐ: Nguyễn Hồng Mạnh 300 3812 526   0966 355 888
2 CÔNG ĐOÀN CT. Bùi Mạnh Dũng 301 3812 215   0944 876 776
3 VP (P1) CVP: Lê Bá Phong 104 3812 201   0968 289 888
P.CVP: Triệu Đức Tụng 105     0968 118 288
P.CVP: Lâm Quốc Độ     0963 635 599 
Phòng phô tô 106      
Văn thư   222 3872 311 3870 692  
4 P. KH&VT   (P2) TP. Trần Thanh Sơn 208     0916 369 888
PP. Nguyễn Việt Hưng 210; 316     0963 869 969
Phòng Kế hoạch &VT      
5 P. TC&NS   (P3) TP: Lương Mạnh Hà 102     0963 038 668
PP. Đỗ Hùng Trường 101     0962 172 777
Y tế cơ quan 115      
6 P. KT   (P4) TP: Nguyễn Khắc Hưng 306     0966 862 268
PP: Hồ Văn Nghĩa 313     0914 703 186
PP: Nguyễn Đức Thái     0913 099 828
7 P. TCKT  (P5) KTT: Ngô Thị Thanh Thuỷ 201     0944 076 969
PP: Nguyễn Thị Thu Hường 205     0915 366 985
Phòng TCKT 207      
8 P. QLĐT  (P8) TP: Cao Diễm Thanh 309     0962 015 679
PP: Nguyễn Đức Thuận 311     0916 491 568
PP: Trần Quảng Lý 310     0963 828 829
9 P. KD  (P9) TP : Ngô Hải Linh 114     0912 001 414
PP: Nguyễn Thanh Hải 107     0918 667 559
Giao tiếp khách hàng 108 3883 555    
10 P.CNTT  (P10)                   TP: Nguyễn Văn Khoa 336     0913 999 628
PP: Nguyễn Văn Tấn 103     0962 112 268
P. CNTT 303      
11 P. TTAT       (P11) TP: Lê Minh Khương 305     0963 270 868
PP: Nghiêm Văn Khanh 304     0914 808 667
PP: Bùi Phi Khanh      0968 138 383
12 P. TTBVPC   (P12) TP: Hà Tiến Tuân 307     0855 188 333
PP. Lương Thị Mao     0919 108 828
Bảo vệ 223      
13 P. KTGSMBĐ (P16) TP: Tráng Quây Dũng 110     0963 288 299
PP: Lèng Văn Thành 111     0977 142 888
PP: Phạm Đức Linh     0917 800 699
14 P. ĐIỀU ĐỘ TP: Hà Chúc Lâm 402   3879 122 0963 168 288
PP: Cao Phương Huy   0968 000 080
15 Đội QLVH LĐCT ĐT: Nguyễn Văn Nghĩa       0917 682 689
ĐP: Nguyễn Đức Thịnh       0977 980 839
16 ĐL NGÂN SƠN GĐ: Dương Mạnh Hùng       0946 836 776
P.GĐ: Ngô Minh Hoàng       0912 373 897
PGĐ: Nguyễn Trọng Thủy       0912 488 928
Tổ trực vận hành   3834 268 3874 038  
Trực sửa chữa   3834 222    
Giao tiếp khách hàng   3834 555    
Tổ QL điện Nà Phặc   3834 444    
17 ĐL PÁC NẶM GĐ: Nguyễn Đình Giảng   3893 996   0913 790 288
PGĐ: Hoàng Đình Thảo   3893 997   0829 230 768
Phòng KH-KT-AT      
Phòng KDTH   3893 999    
Giao tiếp khách hàng   893 668    
    Đội sản xuất   3893 998    
    Tổ trực vận hành   3893 555 3893 167  
18 ĐL BA BỂ GĐ: Trần Hùng   3 894 777   0966 027 999
PGĐ: Lê Văn Trung   3 895 222   0913 283 929
PGĐ: Lê Văn Giang       0968 333 777
Phòng KH-KT-AT   3876 666    
Phòng KDTH   3895 299    
Giao tiếp khách hàng   3876 299    
Tổ trực vận hành   3894 999 3894 999  
19 ĐL THÀNH PHỐ BK GĐ: Nguyễn Văn Hưng       0913 862 528
PGĐ: Nguyễn Quang Đương   3 883 677   0912 221 934
PGĐ: Nguyễn Văn Giang       0968 363 999
Phòng KD   3 883 377    
Phòng KH-KT-AT   3 883 577    
Giao tiếp khách hàng (cơ sở 1 - TP)   3883 777    
Tổ trực vận hành   3 883 477 3871 023  
Giao tiếp khách hàng (cơ sở 2 - BT)       0943 193 222
Đội Quản lý TH 2 (cơ sở 2 - BT)   3851 777    
20 ĐL CHỢ ĐỒN GĐ: Nguyễn Vĩnh Thuận   3841 999   0963 872 728
PGĐ: Nguyễn Trường Du   3841 865   0918 210 776
    Giao tiếp khách hàng   3841 881    
    Tổ trực vận hành   3841 666 3882 148  
21 ĐL NA RÌ GĐ: Hoàng Thanh Bình   2216 888   0948 319 259 
PGĐ. Nguyễn Như Chung       0913 228 381
Phòng KD - Giao tiếp KH   2216 693    
Tổ trực vận hành   2216 217 3884 171  
Tổ điện Hảo Nghĩa   2216 218    
22 ĐL CHỢ MỚI GĐ: Phùng Ngọc Hưng   3865 777   0963 515 777
PGĐ:Nguyễn Anh Lâm   3965 788   0942 699 576
Phòng KT-AT   3965 781    
Phòng KDTH   3965 782    
Giao tiếp khách hàng   3862 777    
Tổ trực vận hành   2215 216    
 QuangCao-02
Minimize  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
 ThongKe
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : tamvt
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 13

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home