Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, December 7, 2023
  
Minimize
  
Minimize
  
Minimize

  
Minimize

 

     

 

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023"  <--Click vào link để tham gia 

 

     

 

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023"  <--Click vào link để tham gia 

  
Minimize

 

   

 

 

 

   

 

 

  
Minimize
  
Minimize

 

 

 

 

  
Minimize
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023 CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn tham quan tìm hiểu, ôn lại lịch sử và gìn giữ truyền thống văn hóa ngành điện của tại Công ty Điện lực Lai Châu
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023 CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn tham quan tìm hiểu, ôn lại lịch sử và gìn giữ truyền thống văn hóa ngành điện của tại Công ty Điện lực Lai Châu
  
Minimize

 Tiêu đề hình ảnh

 Tiêu đề hình ảnh

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize

  
Minimize

 

 

  
Minimize
 

 

 

 

  
Minimize

  
Minimize

 

 

 

 

  
Minimize

  
Minimize
Thanh toán tiền điện

 

 
Thanh toán tiền điện

 

 
  
Minimize
  
Minimize
Video Giờ Trái đất

 

Video Giờ Trái đất

 

  
Minimize

EVNNPC

 

 
EVNNPC

 

 
  
Minimize

Top  |  Home