Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Friday, February 3, 2023
  
Minimize
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
30/11/2021Điện lực Chợ Đồn6:007:30Đường dây 35kV đoạn từ CD371-7/1 đến MC 371/37A lộ 371 trạm E26.2. Khu vực Thị Trấn Bằng Lũng (trừ sau TBA Bằng Lũng 13, Lũng Mò)Tháo lèo VT 25-9 nhánh mạch vòng qua MC371/9-2 ĐDK 371E26.2
Điện lực Chợ Đồn17:0019:00Đường dây 35kV đoạn từ CD371-7/1 đến MC 371/37A lộ 371 trạm E26.2. Khu vực Thị Trấn Bằng Lũng (trừ sau TBA Bằng Lũng 13, Lũng Mò)Đấu lèo VT 25-9 nhánh mạch vòng qua MC371/9-2 ĐDK 371E26.2
Điện lực Chợ Đồn6:0019:00Đường dây 35kV đoạn từ CD375-7/1 đến MC 17 lộ 375 trạm E26.2 khu vực các TBA Bằng Lũng 13, TBA Lũng Mò thuộc TT Bằng Lũng TBA Bằng Lãng 1 thuộc xã Bằng Lãngăng dây lấy lại độ võng từ VT29 đến VT35 ĐDK 375E26.2

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home