Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize


  Điện lực Chợ Mới

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn


Điện lực thành phố Bắc Kạn

    Địa chỉ :Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ba Bể

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Đồn

    Địa chỉ : Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Na Rì

    Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ngân Sơn

    Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Pác Nặm

    Địa chỉ : Xã Bộc Bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn


  Phân Xưởng Thí Nghiệm & Đo Lường Điện

    Địa chỉ: Số 1, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Mới

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn


Điện lực thành phố Bắc Kạn

    Địa chỉ :Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ba Bể

    Địa chỉ : Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Chợ Đồn

    Địa chỉ : Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Na Rì

    Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Ngân Sơn

    Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn


  Điện lực Pác Nặm

    Địa chỉ : Xã Bộc Bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn


  Phân Xưởng Thí Nghiệm & Đo Lường Điện

    Địa chỉ: Số 1, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home