Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công ty Trưởng Ban
2 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chủ tịch Công đoàn Công ty Phó Ban
3 Ông : Nguyễn Văn Hưng Chánh văn phòng Công ty
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Nguyễn Khắc Hưng
Trưởng phòng Kỹ thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh doanh
Uỷ Viên
7 Bà : Vũ Thị Tâm Chuyên viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

 

 

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công ty Trưởng Ban
2 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chủ tịch Công đoàn Công ty Phó Ban
3 Ông : Nguyễn Văn Hưng Chánh văn phòng Công ty
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Nguyễn Khắc Hưng
Trưởng phòng Kỹ thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh doanh
Uỷ Viên
7 Bà : Vũ Thị Tâm Chuyên viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

 

 

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home